fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

VOP_VR zone-1
VOP_VR zone-2
VOP_VR zone-3
VOP_VR zone-4
VOP_VR zone-5
VRzone Bratislava - Virtuálna realita, 3D hry
Námestie hraničiarov 2
851 03  Bratislava-Petržalka  

Kontakt
Tel.: 	+421 902 420 803
E-mail: hello@vrzone.sk

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: 	e-smoke s.r.o.
Sídlo: 		Švabinského 3, 851 01  Bratislava
IČO: 		47486368
IČ DPH: 	SK2023926267
DIČ: 		2023926267
Sme platcami DPH.
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 93458/B.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: 	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 	5054729844 / 0900
IBAN: 		SK22 0900 0000 0050 5472 9844
BIC/SWIFT: 	GIBASKBX

Orgánom dohľadu nad poskytovaním služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom elektronických zariadení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, Bratislava.
Virtuálna realita © 2019 vrzone.sk , All rights reserved
Coded by Cero Design