Slovníček základných pojmov virtuálnej reality

Avatar – virtuálne zastúpenie resp. zobrazenie používateľa vo virtuálnom svete. Sú to audiovizuálne subjekty, ktoré ľudia používajú na vzájomnú komunikáciu.

Base stationZákladová stanica je laserový senzor na zistenie presnej polohy headsetu Vysiela laserové lúče a nasadené okuliare na hlave majú celý rad senzorov, ktoré lúče zachytia.

Cardboard (Google cardboard) inovatívny headset od Google, ktorý premení váš telefóny s Androidom a iOS na zariadenia VR. Ako aj samotný názov naznačuje je vyrobený z papierového kartónu a na zobrazenie VR obsahu je nutné vložiť smartfón do headsetu.

Controlerručný ovládač

Extended Reality (XR) – ďalší všeobecný výraz, ktorý v podstate zahŕňa AR, AV a VR.

Eye tracking – schopnosť headsetu snímanie polohy očí užívateľa.

Field of View (FOV) Zorné pole, merané v stupňoch, je rozsah pozorovateľného sveta, ktorý je viditeľný v danom okamihu. Vo VR je FOV rozsah vášho prirodzeného videnia, ktorý je vyplnený displejom náhlavnej súpravy. Ľudia majú FOV okolo 180 °, ale väčšina HMD ponúka zorné pole medzi 50 a 110 °.

Haptická technológia – hmatová technológia simuluje pocit dotyku (hmatová spätná väzba) prostredníctvom pocitu tlaku (zvyčajne na rukách prostredníctvom rukavice/ovládača)

Head trackingschopnosť monitorovať polohu a orientáciu hlavy používateľa (HMD) pomocou rôznych vstavaných alebo externých senzorov.

HMD – head mounted displey, alebo VR headsetnáhlavná súprava(špeciálne okuliare), ktorá obsahuje dve stereoskopické displeje (pre každé oko zvlášť) na generovanie obrázkov, ktoré užívateľ vníma ako trojrozmerné. Všeobecne rozoznávame tri typy headsetov na virtuálnu realitu:

  1. Computer-based headsetnáhlavná súprava, ktorá na fungovanie potrebuje pripojenie k samostatnému počítaču. Medzi známe počítačové systémy patria Facebook Oculus Rift a HTC Vive.
  2. Mobile-based headset – Mobilná náhlavná súprava: Akákoľvek náhlavná súprava, ktorá funguje vďaka prepojeniu s mobilným telefónom. Všetka výpočtová sila pramení z telefónov . Medzi najznámejšie príklady patrí Samsung Gear VR. Pri starších modeloch bolo potrebné podporovaný smartfón vložiť do headsetu a samotný displej telefónu sa používal na zobrazenie multimediálneho obsahu.
  3. Standalone headsetSamostatný headset na VR/AR, ktorý nepotrebuje prepojenie na žiadne iné zariadenie, ani snímače. Celý systém je súčasťou headsetu. Medzi príklady patrí náhlavná súprava Microsoft HoloLens so zmiešanou realitou alebo Oculus Go od spoločnosti Facebooku.

HologramTrojrozmerný digitálny obsah, ktorý je často animovaný a niekedy sprevádzaný zvukom, tvorený svetelnými lúčmi z lasera alebo iného koherentného zdroja svetla, ktoré sú premietané na priehľadnom displeji alebo do voľného priestoru.

Hyper RealityVR zdobený ďalšími senzorickými stimulmi (napr. Vietor, vôňa) podobnými zážitkom z kina 4DX.

Immersion – Ponorenie, alebo presence – prítomnosť. Obidve sa používajú zameniteľne na opis pocitu fyzickej prítomnosti prítomného vo virtuálnom zážitku –  psychologický pocit bytia vo virtuálnom prostredí.

Locomotionoznačuje proces presunu z jedného miesta na druhé – pohyb vo virtuálnom svete. Všeobecne sa používa na označenie hier, ktoré podporujú volný pohyb.

Peripheralperiférne zariadenie sú zariadenia, ktoré pomáhajú vylepšiť zážitok z virtuálnej reality tým, že umožňuje väčšie ponorenie sa do virtuálneho sveta. Najbežnejšie periférne zariadenia VR sú rukavice alebo ručné kontroléry.

Room-scaleZostava virtuálnej reality, ktorá vďaka polohových senzorov (snímačov) umožňuje užívateľovi fyzicky sa pohybovať po miestnosti (na ploche pokrytou polohovými senzormi) bez toho, aby došlo k obmedzeniam. Použitím kinetickej pohybovej mechaniky sa fyzické pohyby užívateľa kopírujú vo virtuálnom svete a pomáhajú prispievať k väčšiemu pocitu ponorenia

Six degrees of freedom- Šesť stupňov slobody (6DoF)Tento termín sa často označuje skratkou 6DoF. Tento výraz sa vzťahuje na schopnosť pohybu v šiestich smeroch, konkrétne v smere tónu, vybočovaní, nakláňaní, vyvýšení, strafingu a náraste.

Three degrees of freedom – Tri stupne slobody (3DoF)Tento pojem sa často označuje skratkou 3DoF. Tento výraz sa týka schopnosti pohybovať sa v troch smeroch, konkrétne v smere tónu, stáčania a pohybu.

TrackerSenzor pre virtuálnu realitu poskytne spoľahlivé bezdrôtové spojenie medzi nástrojmi, ktoré máte na sebe a headsetom. Umožňuje vytvárať nové herné prvky a zážitky pre virtuálnu realitu a spojením s digitálnym fotoaparátom je možné zhotovovať videá z virtuálnej reality.

Tracking (Sledovanie)Metóda, v ktorej počítač sleduje a rozoznáva pohyby používateľa a podľa toho na ne reaguje, aby sa zachovalo úplné ponorenie vo virtuálnom svete. Sledovanie zahŕňa počítačom ukotvený obsah na pevnom mieste v priestore, ktorý umožňuje užívateľovi chodiť a / alebo rozhliadať sa v tomto umelom prostredí. Existuje niekoľko typov sledovania, ako napríklad sledovanie hlavy(head tracking), sledovanie pohybu(motion tracking), sledovanie očí(eye-tracking), sledovanie založené na značkách(based on markers) a sledovanie bez značiek (markerless).

VR (OR MOTION) SICKNESS – K chorobe vo virtuálnej realite dochádza, keď expozícia vo virtuálnom prostredí spôsobuje príznaky podobné príznakom pohybovej choroby (nepohodlie, bolesť hlavy, žalúdočné vedomie, nevoľnosť, vracanie, potenie, únava, ospalosť, dezorientácia a apatia). Ochorenie VR je primárne spôsobené rozpojením medzi tým, čo vidia oči a tým, čo cíti vestibulárny zmysel.

WebVRWebVR je nová technológia, ktorej cieľom je prezentovať obsah virtuálnej reality v tradičných rozhraniach na prehliadanie webu. Táto skúsenosť je poskytovaná prostredníctvom rozhrania JavaScript API, ktoré poskytuje podporu pre zariadenia virtuálnej reality.

3D zvuk3D priestorový zvuk sa označuje aj ako Positional audio a jedná sa o umiestnenie audio informácii do trojrozmerného priestoru, čím vytvárajú realistickejšiu zvukovú scénu pre používateľa.

360 ° videoVideo s 360 ° náhľadom je vytvorené pomocou sférickej kamery, ktorá zaznamenáva video s 360 stupňovým scény. Diváci môžu posúvať a otáčať perspektívu 360 videa a pozerať ju z rôznych uhlov. Na mobilných zariadeniach je možné sledovať 360 videá, ale úplné pohlcujúci zážitok si vyžaduje náhlavnú súpravu. Od roku 2015 podporujú YouTube aj Facebook 360 ° videá.