Haptické rukavica pre dokonalú reprodukciu hmatových vnemov

Novinka od spoločnosti Dexta!

Dexmo Force Feedback rukavice s hmatovou (haptickou) a silovou spätnou väzbou (force feedback) sú prekvapivo kompaktné a elegantné v porovnaní s inými rukavicami so spätnou väzbou. Rukavice Dexmo okrem haptickej a silovej spätnej väzby sledujú polohy prstov aj snímaním senzorov v rukaviciach a ich ďalšou veľkou výhodou je že sú napájané z batérie, čiže nebudete si musieť robiť starosti z káblov.

HAPTICKÁ SPäTNÁ VäZBA vs SILOVÁ SpäTNÁ VäZBA

V prípade Dexta rukavíc pojem „haptická spätná väzba“ znamená určitý hmatový vnem, ktorý kopíruje pocit dotyku niečoho (kontakt s niečim), zatiaľ čo výraz „silová“ spätná väzba znamená schopnosť potlačiť prsty, silou ich držať v určitej polohe, aby ste skutočne mali taký pocit, akoby ste držali virtuálne objekty.

Haptická spätná väzba je zabezpečená pomocou vibrácie – v rukavici na každom prste je umiestnení jeden vibračný bod a dva sú na dlani, kým takzvaná silová spätná väzba (Force feeedback) funguje pomocou malých motorčekov. Motory na každom z prstov rukavice môžu zastaviť vaše prsty v určitej polohe, držať ich na mieste a vyvinúť na nich tlak, aby poskytli pocit držania predmetov rôznych tvarov, ktoré tam v skutočnosti nie sú.

Aktívna silová spätná väzba

Silová spätná väzba od spoločnosti Dexmo vie byť aj „aktívna“, čo znamená, že v rukavici integrované motory dokážu nielen staticky držať vaše prsty v jednej polohe, ale tiež s nimi môžu aktívne hýbať, môžu ich tlačiť/ťahať a popritom ponúkať variabilnú kontrolu sily a pohybu s prstami. Táto vlastnosť sa dá využiť pri manipulácii s mäkkými predmetmi, alebo si predstavte, že v ruke držíte búchajúce srdce alebo na vaše prsty dopadajú kvapky vody. S Dexmo haptickou rukavicou už nie je problém realisticky simulovať tieto situácie vo virtuálnom priestore.

Najbližším konkurentom spoločnosti Dexta sú pravdepodobne rukavice HaptX, ktoré ponúkajú síce skutočne presvedčivé hmatové a silové spätné väzby, ale i jeho najnovšie prototypy sú objemné a vyžadujú si komplexnejšie prepojenie, čo do značnej miery obmedzuje ich použitie.