fbpx

Kategória: Blog

Slovníček základných pojmov virtuálnej reality

Avatar – virtuálne zastúpenie resp. zobrazenie používateľa vo virtuálnom svete. Sú to audiovizuálne subjekty, ktoré ľudia používajú na vzájomnú komunikáciu.

Base stationZákladová stanica je laserový senzor na zistenie presnej polohy headsetu Vysiela laserové lúče a nasadené okuliare na hlave majú celý rad senzorov, ktoré lúče zachytia.

Cardboard (Google cardboard) inovatívny headset od Google, ktorý premení váš telefóny s Androidom a iOS na zariadenia VR. Ako aj samotný názov naznačuje je vyrobený z papierového kartónu a na zobrazenie VR obsahu je nutné vložiť smartfón do headsetu.

Controlerručný ovládač

Extended Reality (XR) – ďalší všeobecný výraz, ktorý v podstate zahŕňa AR, AV a VR.

Eye tracking – schopnosť headsetu snímanie polohy očí užívateľa.

Field of View (FOV) Zorné pole, merané v stupňoch, je rozsah pozorovateľného sveta, ktorý je viditeľný v danom okamihu. Vo VR je FOV rozsah vášho prirodzeného videnia, ktorý je vyplnený displejom náhlavnej súpravy. Ľudia majú FOV okolo 180 °, ale väčšina HMD ponúka zorné pole medzi 50 a 110 °.

Haptická technológia – hmatová technológia simuluje pocit dotyku (hmatová spätná väzba) prostredníctvom pocitu tlaku (zvyčajne na rukách prostredníctvom rukavice/ovládača)

Head trackingschopnosť monitorovať polohu a orientáciu hlavy používateľa (HMD) pomocou rôznych vstavaných alebo externých senzorov.

HMD – head mounted displey, alebo VR headsetnáhlavná súprava(špeciálne okuliare), ktorá obsahuje dve stereoskopické displeje (pre každé oko zvlášť) na generovanie obrázkov, ktoré užívateľ vníma ako trojrozmerné. Všeobecne rozoznávame tri typy headsetov na virtuálnu realitu:

  1. Computer-based headsetnáhlavná súprava, ktorá na fungovanie potrebuje pripojenie k samostatnému počítaču. Medzi známe počítačové systémy patria Facebook Oculus Rift a HTC Vive.
  2. Mobile-based headset – Mobilná náhlavná súprava: Akákoľvek náhlavná súprava, ktorá funguje vďaka prepojeniu s mobilným telefónom. Všetka výpočtová sila pramení z telefónov . Medzi najznámejšie príklady patrí Samsung Gear VR. Pri starších modeloch bolo potrebné podporovaný smartfón vložiť do headsetu a samotný displej telefónu sa používal na zobrazenie multimediálneho obsahu.
  3. Standalone headsetSamostatný headset na VR/AR, ktorý nepotrebuje prepojenie na žiadne iné zariadenie, ani snímače. Celý systém je súčasťou headsetu. Medzi príklady patrí náhlavná súprava Microsoft HoloLens so zmiešanou realitou alebo Oculus Go od spoločnosti Facebooku.

HologramTrojrozmerný digitálny obsah, ktorý je často animovaný a niekedy sprevádzaný zvukom, tvorený svetelnými lúčmi z lasera alebo iného koherentného zdroja svetla, ktoré sú premietané na priehľadnom displeji alebo do voľného priestoru.

Hyper RealityVR zdobený ďalšími senzorickými stimulmi (napr. Vietor, vôňa) podobnými zážitkom z kina 4DX.

Immersion – Ponorenie, alebo presence – prítomnosť. Obidve sa používajú zameniteľne na opis pocitu fyzickej prítomnosti prítomného vo virtuálnom zážitku –  psychologický pocit bytia vo virtuálnom prostredí.

Locomotionoznačuje proces presunu z jedného miesta na druhé – pohyb vo virtuálnom svete. Všeobecne sa používa na označenie hier, ktoré podporujú volný pohyb.

Peripheralperiférne zariadenie sú zariadenia, ktoré pomáhajú vylepšiť zážitok z virtuálnej reality tým, že umožňuje väčšie ponorenie sa do virtuálneho sveta. Najbežnejšie periférne zariadenia VR sú rukavice alebo ručné kontroléry.

Room-scaleZostava virtuálnej reality, ktorá vďaka polohových senzorov (snímačov) umožňuje užívateľovi fyzicky sa pohybovať po miestnosti (na ploche pokrytou polohovými senzormi) bez toho, aby došlo k obmedzeniam. Použitím kinetickej pohybovej mechaniky sa fyzické pohyby užívateľa kopírujú vo virtuálnom svete a pomáhajú prispievať k väčšiemu pocitu ponorenia

Six degrees of freedom- Šesť stupňov slobody (6DoF)Tento termín sa často označuje skratkou 6DoF. Tento výraz sa vzťahuje na schopnosť pohybu v šiestich smeroch, konkrétne v smere tónu, vybočovaní, nakláňaní, vyvýšení, strafingu a náraste.

Three degrees of freedom – Tri stupne slobody (3DoF)Tento pojem sa často označuje skratkou 3DoF. Tento výraz sa týka schopnosti pohybovať sa v troch smeroch, konkrétne v smere tónu, stáčania a pohybu.

TrackerSenzor pre virtuálnu realitu poskytne spoľahlivé bezdrôtové spojenie medzi nástrojmi, ktoré máte na sebe a headsetom. Umožňuje vytvárať nové herné prvky a zážitky pre virtuálnu realitu a spojením s digitálnym fotoaparátom je možné zhotovovať videá z virtuálnej reality.

Tracking (Sledovanie)Metóda, v ktorej počítač sleduje a rozoznáva pohyby používateľa a podľa toho na ne reaguje, aby sa zachovalo úplné ponorenie vo virtuálnom svete. Sledovanie zahŕňa počítačom ukotvený obsah na pevnom mieste v priestore, ktorý umožňuje užívateľovi chodiť a / alebo rozhliadať sa v tomto umelom prostredí. Existuje niekoľko typov sledovania, ako napríklad sledovanie hlavy(head tracking), sledovanie pohybu(motion tracking), sledovanie očí(eye-tracking), sledovanie založené na značkách(based on markers) a sledovanie bez značiek (markerless).

VR (OR MOTION) SICKNESS – K chorobe vo virtuálnej realite dochádza, keď expozícia vo virtuálnom prostredí spôsobuje príznaky podobné príznakom pohybovej choroby (nepohodlie, bolesť hlavy, žalúdočné vedomie, nevoľnosť, vracanie, potenie, únava, ospalosť, dezorientácia a apatia). Ochorenie VR je primárne spôsobené rozpojením medzi tým, čo vidia oči a tým, čo cíti vestibulárny zmysel.

WebVRWebVR je nová technológia, ktorej cieľom je prezentovať obsah virtuálnej reality v tradičných rozhraniach na prehliadanie webu. Táto skúsenosť je poskytovaná prostredníctvom rozhrania JavaScript API, ktoré poskytuje podporu pre zariadenia virtuálnej reality.

3D zvuk3D priestorový zvuk sa označuje aj ako Positional audio a jedná sa o umiestnenie audio informácii do trojrozmerného priestoru, čím vytvárajú realistickejšiu zvukovú scénu pre používateľa.

360 ° videoVideo s 360 ° náhľadom je vytvorené pomocou sférickej kamery, ktorá zaznamenáva video s 360 stupňovým scény. Diváci môžu posúvať a otáčať perspektívu 360 videa a pozerať ju z rôznych uhlov. Na mobilných zariadeniach je možné sledovať 360 videá, ale úplné pohlcujúci zážitok si vyžaduje náhlavnú súpravu. Od roku 2015 podporujú YouTube aj Facebook 360 ° videá.

Čo je VR

Čo je VR , ako funguje a jej využitie v budúcnosti

Krutá realita ja taká, že pravdepodobne nikdy v živote nepoletíte na Mars, nebudete behať s býkmi v Pamplone, ani plávať s delfínmi, alebo spievať na pódiu s Rolling Stones. Vďaka VR však viete zažiť všetky tieto veci – a mnoho ďalších – bez toho, aby ste opustili svoju izbu. Stačí si len nasadiť VR headset a prenesiete sa do virtuálneho prostredia, v ktorom vás čakajú neobmedzené možnosti a dobrodružstvá. Na rozdiel od tradičných audiovizuálnych používateľských rozhraní virtuálna realita (VR) umiestňuje používateľa priamo do zážitku. Táto technológia budúcnosti doslova umožňuje zažiť čokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. 

Počítačom generovaný umelý svet 

Virtuálna realita (VR) je počítačom generovaná simulácia trojrozmerného obrazu alebo umelého prostredia. Prejsť do fantastického sveta virtuálnej reality je možné pomocou VR headsetov, vďaka ktorých sa užívateľ doslova ocitne v centre diania uprostred zážitku. Prostredie virtuálnej reality môže vytvárať predstavu skutočného sveta (každodenné prostredie napr. chôdza po uliciach Londýna, reálna 360° fotka, alebo dokonca live video), alebo môže prekročiť hranice fyzickej reality tým, že vytvorí svet, ktorý sa od nášho značne líši, v ktorom napr. už neplatia fyzikálne zákony upravujúce gravitáciu, čas, atď. ( napr. rôzne VR hry).

Základné predpoklady pre realistický zážitok z virtuálnej reality

Alebo, ako oklamať mozog a vtiahnuť užívateľa do virtuálneho sveta? VR sa snaží  pomocou simulovaných vnemových informácií vytvoriť čo najrealistickejšie digitálne prostredie a poskytovať úplne pohlcujúci zážitok (total immersion – úplné ponorenie – realistické vnímanie fyzickej prítomnosti vo nefyzickom svete). Zjednodušene povedané, úplné ponorenie znamená, že zmyslový zážitok je taký skutočný, že zabudneme, že ide o virtuálne umelé prostredie a začneme s ním interagovať, tak ako keby sme prirodzene robili v skutočnom svete. 

Aby ľudský mozog prijal umelé virtuálne prostredie ako skutočné, digitálne prostredie musí nielen vyzerať skutočne, ale musí sa tak aj správať. Docieliť sa to dá okrem simulovaných vnemových signálov, aj pomocou interakcie s prostredím a vďaka senzorickej spätnej väzby. Plne pohlcujúce simulácie dokážu (fully immersive) poskytnúť veľmi realistické používateľské zážitky. 

Výkonný počítač, alebo konzola

Na autentické vytvorenie pohlcujúcích interaktívnych trojrozmerných prostredí je potrebný značný výpočtový výkon. Dá sa použiť smartfón, počítač alebo konzola, každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Výkonné stroje s realistickou 3D počítačovou grafikou sú dostatočne rýchle na to, aby mohli vytvárať realistické, interaktívne a alternatívne svety, ktoré sa menia v reálnom čase. Čím väčší výpočtový výkon, tým väčší „wow“ efekt – tým viac pohlcujúci zážitok môžete očakávať. Vytvorené umelé prostredie sa zobrazuje na obrazovke počítača, alebo cez špeciálne stereoskopické  zariadenia ((HMD headset – displeje namontované na hlave). Na základnú VR vám stačí aj toto; lepšie systémy potom pridávajú ešte ručné ovládače a/alebo snímače priestoru a pohybu.  

Senzorická spätná väzba

Virtuálna realita vyžaduje, aby sa stimulovalo čo najviac našich zmyslov. Medzi tieto zmysly patrí zrak (vizuálny), sluch (sluchový), dotyk (hmatový) a ďalšie. Správna stimulácia  zmyslov si vyžaduje zmyslovú spätnú väzbu, ktorá sa dosahuje prostredníctvom špeciálneho hardvéru a softvéru. Používajú sa nato špeciálne headsety so zabudovanými stereoskopickými šošovkami a slúchadlami s 3D zvukom (počujete, že zvuk ide spoza vás alebo z veľkej diaľky vľavo), ručné ovládače a laserové snímače, alebo oblečenie snímajúce pohyb a stimulujúce hmat (teslasuit) a pod. Existujú špeciálne rukavice a dokonca aj ovládače v tvare zbraní s haptickou (vibračnou) odozvou, ktoré zaistia vernú simuláciu strieľania.

Interaktivita – Keď sa pohybujete, svet VR sa musí pohybovať s vami

Prvok interakcie je rozhodujúci pre úplne pohlcujúci zážitok s virtuálnou realitou. Ak virtuálne prostredie reaguje na činnosť používateľa prirodzeným spôsobom, vzrušenie a zmysly ponorenia zostanú. Ak virtuálne prostredie nedokáže dostatočne rýchlo reagovať, ľudský mozog si to rýchlo všimne a zmysel pre ponorenie sa zníži. Reakcie virtuálneho prostredia na interakciu môžu zahŕňať spôsob, akým sa účastník pohybuje vo virtuálnom prostredí, alebo ako hýbe hlavou, obraz sa (vďaka gyroskopom) prispôsobuje presne tak, takže to vytvára dokonalú ilúziu priestoru – vnímate priestor aj hĺbku.

Na čo všetko sa dá využiť VR?

Virtuálnou realitou tvorené prostredie môže vytvárať predstavu skutočného sveta, (napr. pri nácviku boja, učení pilotovania), prípadne sa od neho značne líšiť (napr. pri hraní hier). Tento fakt  v sebe skrýva obrovský potenciál a umožňuje veľmi veľa spôsobov využitia. 

Najväčšie technologické spoločnosti na svete (Facebook, Google a Microsoft) v súčasnosti investujú miliardy dolárov do spoločností a startupov vo virtuálnej realite, takže celkom veľkou pravdepodobnosťou sa dá očakávať, že VR sa pomaličky stane jedným základným pilierom nášho každodenného života a svoje využitie si postupne nájde v oblasti architektúry, cestovania, on-line nakupovania, filmového priemyslu, dizajnu, komunikácii na diaľku, či vzdelávania. 

Celkovo vzdelávanie sa vďaka VR môže radikálne zmeniť. Pomocou virtuálnej prednášky  sa ľudia budú môcť interaktívne vzdelávať na diaľku z pohodlia svojho domu, nezávisle od miesta  bydliska. Zaučenie nových zamestnancov už nebude finančne náročná záležitosť. Realistická simulácia rôznych situácii môže slúžiť ako užitočná pomôcka pre študentov medicíny. Žiaci si budú môcť natrénovať / zažiť jednoduché aj zložitejšie komplexné operácie bez toho, aby sa dotkli pacienta, a k nemu išli až keď už majú v rukách určitú skúsenosť. Je možné navštíviť miesta, zúčastniť sa meetingu vo virtuálnej zasadačke a ukázať si PDF súbory, alebo pozrieť si výstavu bez potreby cestovania. 

Ako môžeme vidieť, virtuálna realita disponuje neobmedzenými možnosťami a je len skutočne na nás, aké bude jej využitie v našej blízkej budúcnosti.

Čo je KATVR KAT WALK MINI?

Čo je KATVR KAT WALK MINI?

Jedinečná všesmerová VR pohybová platforma, známa tiež ako VR bežiaci pás s podporou voľného pohybu umožňuje ovládať pohyb avatara vo VR na malom priestore a dosiahnuť 360° nekonečnej akcie, vďaka čomu zažijete jedinečné herné zážitky. Voľne sa otáčajte, behajte, kráčajte dozadu, skrčte sa, alebo dokonca sa zohnite, aby ste sa zakryli alebo vyzdvihli predmety. KAT WALK MINI od spoločnosti KATVR je plne kompatibilný so všetkými VR hrami, ktoré podporujú voľný pohyb (Locomotion). Okrem zábavných hier a videohier môže byť KAT Walk mini použitý ako hardvérová platforma pre výcvik simulácií, ako sú; VR bezpečnostné cvičenia, hasenie požiaru, cestovný ruch, šport, vzdelávanie, lekárske školenie, atď.

Ako používať Katwalk mini pohybovú plošinu

VR Omni-Directional Treadmill – KAT Walk mini 

Všesmerová pohybová platforma je doslova prešpikovaná senzormi, ktoré presne snímajú a prenášajú vaše pohyby do hry bez akéhokoľvek oneskorenia. Vďaka dômyselnému konštrukčnému vyhotoveniu platforma umožňuje vykonávať veľké množstvo pohybov, ako napr. prikrčenie, krytie, chôdzu, beh alebo rôzne pohyby pri skúmaní okolia. KAT Walk mini všesmerový bežecký pás je stále jediná všesmerová pohybová platforma na svete s otvorenou konštrukciou!

Vhodná aj pre ženy a deti

Konštrukcia KAT WALK MINI taktiež zaisťuje vyššiu bezpečnosť hráčov pri každom pohybe. Špeciálna podložka navyše absorbuje nárazy a chráni kolená pri kľaknutí. Výškové nastavenie umožňuje použitie pohybovej platformy takmer kýmkoľvek – od detí, žien až po dospelých pánov. Nosnosť platformy je do 130kg.

Kde si môžem vyskúšať KAT Walk mini?

Na Slovensku iba vo VR ZONE v Bratislave. Rezervujte si termín a zažite nefalšovaný VR zážitok s podporou volného pohybu!

VR ZONE Bratislava – Námestie Hraničiarov 2, 851 03 Bratislava 

Kľúčové vlastnosti pohybovej platformy KAT WALK MINI

  • všesmerové snímanie pohybu (omni directional)
  • otvorená a neobmedzujúca konštrukcia
  • umožňuje dosiahnuť 360° nekonečnej akcie
  • výškovo nastaviteľná konštrukcia
  • umožňuje ovládať pohyb avatara vo VR

Technické parametre:
Podporované VR headsety: Vive, Oculus, PSVR, PIMAX a ďalšie
Podporované hry: Fallout 4 VR, Arizona Sunshine, DOOM VFR, Bullet Sorrow VR, Resident Evil 7: Biohazard, Stand Out: VR Battle Royale, Payday: The Heist, The Elder Scrolls V: Skyrim VR a ďalšie s podporou voľného pohybu (locomotion)
Podporované OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1 alebo vyšší, Windows 10
Veková kategória: od 13 rokov
Nosnosť: do 130 kg
Nastaviteľná výška: 1,4 – 1,95 m
Rozhranie: USB
Napájanie: 100 – 240 V
Potrebná plocha na inštaláciu: 1,76 m2

Rozmery: 1 535 × 1 500 × 1 260 mm
Hmotnosť: 110 kg

KATVR je obchodný názov spoločnosti Hangzhou Virtual and Reality Technology Co., Ltd. so sídlom v Číne založená v roku 2013, ktorá sa špecializuje na výskum a vývoj softvéru VR a herných pohybových platfórm s podporou volného pohybu pre virtuálnu realitu. Ich výskumnom a vývojovom centre pracuje viac ako 100 ľudí, vrátane viac ako 50 inžinierov so zameraním na zlepšenie metód lokomócie a interakcie vo VR.

Haptické rukavica pre dokonalú reprodukciu hmatových vnemov

Novinka od spoločnosti Dexta!

Dexmo Force Feedback rukavice s hmatovou (haptickou) a silovou spätnou väzbou (force feedback) sú prekvapivo kompaktné a elegantné v porovnaní s inými rukavicami so spätnou väzbou. Rukavice Dexmo okrem haptickej a silovej spätnej väzby sledujú polohy prstov aj snímaním senzorov v rukaviciach a ich ďalšou veľkou výhodou je že sú napájané z batérie, čiže nebudete si musieť robiť starosti z káblov.

HAPTICKÁ SPäTNÁ VäZBA vs SILOVÁ SpäTNÁ VäZBA

V prípade Dexta rukavíc pojem „haptická spätná väzba“ znamená určitý hmatový vnem, ktorý kopíruje pocit dotyku niečoho (kontakt s niečim), zatiaľ čo výraz „silová“ spätná väzba znamená schopnosť potlačiť prsty, silou ich držať v určitej polohe, aby ste skutočne mali taký pocit, akoby ste držali virtuálne objekty.

Haptická spätná väzba je zabezpečená pomocou vibrácie – v rukavici na každom prste je umiestnení jeden vibračný bod a dva sú na dlani, kým takzvaná silová spätná väzba (Force feeedback) funguje pomocou malých motorčekov. Motory na každom z prstov rukavice môžu zastaviť vaše prsty v určitej polohe, držať ich na mieste a vyvinúť na nich tlak, aby poskytli pocit držania predmetov rôznych tvarov, ktoré tam v skutočnosti nie sú.

Aktívna silová spätná väzba

Silová spätná väzba od spoločnosti Dexmo vie byť aj „aktívna“, čo znamená, že v rukavici integrované motory dokážu nielen staticky držať vaše prsty v jednej polohe, ale tiež s nimi môžu aktívne hýbať, môžu ich tlačiť/ťahať a popritom ponúkať variabilnú kontrolu sily a pohybu s prstami. Táto vlastnosť sa dá využiť pri manipulácii s mäkkými predmetmi, alebo si predstavte, že v ruke držíte búchajúce srdce alebo na vaše prsty dopadajú kvapky vody. S Dexmo haptickou rukavicou už nie je problém realisticky simulovať tieto situácie vo virtuálnom priestore.

Najbližším konkurentom spoločnosti Dexta sú pravdepodobne rukavice HaptX, ktoré ponúkajú síce skutočne presvedčivé hmatové a silové spätné väzby, ale i jeho najnovšie prototypy sú objemné a vyžadujú si komplexnejšie prepojenie, čo do značnej miery obmedzuje ich použitie.

Čo je rozšírená realita (AR)

Koncept počítačom vymodelovanej reality a s ňou spojené technické pojmy, ako Virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) síce nie sú až tak nové pojmy, ale mnoho ľudí si ich ešte stále pletie a nevie, že presne v čom sa odlišujú. Poďme si teda najprv podrobnejšie vysvetliť, čo je Augmented reality, v čom sa odlišuje od virtuálnej reality (VR) a od novšieho fenoménu MR (Mixed reality).

Definícia: Augmented Reality (AR) je projekcia, alebo pridanie vrstvy digitálneho obsahu do reálneho fyzického prostredia v reálnom čase.

Svet obohatený o digitálne informácie (AR)

Rozšírená realita sa zvykne nazývať aj ako sestra virtuálnej reality a vlastne sa jedná o prepojenie reálneho sveta s tým virtuálnym svetom. Na rozdiel od virtuálnej reality, ktorá vytvára úplne umelé prostredie, rozšírená realita využíva existujúce prostredie. Nie ste izolovaný od vonkajšieho sveta, naďalej ste jeho súčasťou, až na ten menší detail, že ten váš skutočný svet je teraz rozšírený resp. vylepšený o digitálne informácie. Tieto informácie sú získavané z rôznych informačných zdrojov za použitia off-line alebo on-line aplikácií. Digitálny obsah je viditeľný len cez špeciálne AR okuliare, alebo pomocou tabletu/smartfónu. Predstavte si, že počas jazdy na bicykli sa vám v pravom hornom rohu zobrazujú rôzne merané informácie (napr. vaša rýchlosť, tep srdca, spálené kalórie, alebo trasa cesty atď).

Konštruktívny a deštruktívny AR

Počítačom generovaný digitálny obsah môže mať konštruktívny charakter, to znamená, že nám pridá dodatočné digitálne informácie do nášho fyzického prostredia, alebo môže mať deštruktívny charakter. V tom prípade AR okuliare nám zakryjú určité senzorické informácie, doslova zamaskujú fyzické prostredie (napr. čierno-biele videnie bez farieb).

Virtuálny alebo skutočný dodatočný obsah

Pri AR digitálne informácie o okolitom svete používateľa a jeho objektoch sa prekrývajú s reálnym fyzickým prostredím. Tieto informácie môžu byť virtuálne (napr. info ikonka) alebo skutočné, napr. videnie ďalších skutočných snímaných alebo meraných informácií, ako sú elektromagnetické rádiové vlny, prekrývajúce sa s presným zarovnaním s tým, kde sa skutočne nachádzajú v priestore.

Rozdiel medzi AR a MR (Rozšírená realita vs Zmiešaná realita)

AR a MR sú si veľmi podobné a nie stále je ľahké určiť hranicu medzi nimi. Veľmi často sa tieto pojmy zamieňajú, prípadne sa pojmom Augmented reality označuje aj Mixed reality. Zmiešaná realita (MR) označuje akúkoľvek kombináciu virtuálnej a skutočnej reality a tak zahŕňa v sebe i to, čo sa definuje ako Augmented Reality (AR). Na rozdiel od AR, však MR ponúka oveľa viac možností. Kým AR vlastne „len “ pridáva digitálne projekcie do fyzického prostredia, v prípade zmiešanej reality informácie o okolitom reálnom svete používateľa sa stávajú interaktívnymi a digitálne sa s nimi manipuluje a hýbe. Zmiešaná realita je prostredie, v ktorom môžu používatelia interagovať s reálnymi aj virtuálnymi objektmi. Môžete pomocou umelých prvkov vytvoriť nové veci, alebo si ich prispôsobiť k svojim potrebám, umiestniť ich kam si len prajete a takto meniť a formovať vaše okolie.

Reality-Virtuality Continuum

Koncept RV prvýkrát použil a vypracoval Paul Milgram v roku 1994 vo svojej vedeckej práce “Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum.”

Reality-Virtuality Continuum podľa Paul Milgram:

Kontinuum virtuality je kontinuálna škála medzi úplným digitálnym svetom (Virtual Reality), a skutočnou realitou (Reality – Real Environment). Prírodné prostredie leží na jednom konci kontinua a na druhej strane imaginárnej škály sa nachádza úplne pohlcujúca virtuálna realita (niekedy označovaná ako virtualita). Kontinuum reality – virtuality preto zahŕňa všetky možné variácie a zloženia reálnych a virtuálnych objektov.

Oblasť medzi týmito dvoma extrémami, kde sú zmiešané skutočné a virtuálne objekty, sa nazýva zmiešaná realita (MR). Mixed reality tak v sebe zahŕňa rozšírenú realitu (AR), kde virtuálny obsah rozširuje skutočný svet, ale aj rozšírenú virtualitu (AV), kde skutočné, fyzické objekty obohacujú ten virtuálny svet. Pri tom prvom prípade pozorujeme fyzické prostredie s pridanými vylepšeniami generovanými počítačom, kým pri augmented virtuality je okolité prostredie v zásade virtuálne, ale je obohatené o skutočné (nie počítačom generované) obrazové údaje!

Ako používať KatWalk Mini

Zažite jedinečné herné zážitky a vstúpte do svojich obľúbených FPS & RPG hier! 

KatWalk Mini všesmerová VR pohybová plošina umožňuje ovládať pohyb avatara vo virtuálnej realite bez akéhokoľvek oneskorenia. Vďaka dômyselnému konštrukčnému vyhotoveniu môžete vykonávať veľké množstvo pohybov – prikrčenie, krytie, chôdzu, beh alebo rôzne pohyby pri skúmaní okolia. Viac o KatWalk Mini si môžete prečítať TU.

Ako to prebieha vo VR Zone – zaškolenie personálom

Odporúča sa prísť min. 10 minút pred rezervovaným termínom. Po vašom príchode vás oboznámime s KatWalk Mini a vysvetlíme základné princípy, ako sa používa. Obdržíte špeciálne návleky na obuv pre použitie s VR pohybovou platformou, ktoré zaručujú optimálne rozpoznanie vášho pohybu na plošine. Veľkosť návlekov je nastaviteľná. K dispozícii máme tréningové VR hry, pomocou ktorých sa dá za pomerne krátku dobu naučiť chodiť na KatWalk mini. Po výbere hry a vysvetlení pravidiel hry môžete začať hrať! Čas prípravy sa samozrejme nepočíta do prenajatého času.

Pozrite si krátke tutorial video ako používať KatWalk Mini bežecký pás:

Často kladené otázky ohľadne KatWalk mini:

Kto môže použiť KATVR KatWalk mini?

Pokiaľ ide o hmotnosť / výšku / vek, KAT Walk mini je vhodný pre používateľov s výškou 140 až 195 cm, s hmotnosťou nepresahujúcou 130 kg, s vekom medzi 13 až 99 rokov.

Existujú nejaké zdravotné obmedzenia pri ktorých by sa nemal používať KAT WALK?

Odporúča sa, aby sa tehotné ženy, staršie osoby, osoby s poruchami zraku alebo záznamom o duševných chorobách alebo osoby, ktoré boli postihnuté inými závažnými zdravotnými stavmi, ako sú srdcové choroby, sa zdržali používania zariadenia.

Ktoré hry podporuje zariadenie KATVR Katwalk Mini?

KAT Walk mini je plne kompatibilný so všetkými locomotion hrami (s voľným pohybom). U nás vo VR ZONE si môžete zahrať na Katwalk mini napr. Pavlov, Arizona Sunshine, DOOM VFR, atď.

Aká obuv a oblečenie je najvhodnejšie na KatWalk mini pohybovú plošinu?

Jedná sa o športovú aktivitu, takže je najlepšie si dať pohodlné, voľné oblečenie a uzavretú obuv športového charakteru (tenisky).

TOP 5 akčných multi-player VR hier, ktoré sa určite oplatí vyskúšať

TOP 5 akčných multi-player VR hier, ktoré sa určite oplatí vyskúšať

Virtuálna realita je aj sama o sebe zaujímaví zážitok, ale v co-op s kamošmi je to ešte väčšia sranda. Dali sme dokopy náš TOP 5 akčných multi-player, ktoré sa hrajú najlepšie vo dvojici a viac. Či sa už jedná o taktický zombie koop, alebo o realistickú vojenskú multiplayer strielačku, budete musieť spolupracovať s parťákom, aby ste sa dokázali spoločnými silami ubrániť pred smrtiacimi nepriateľmi, ktorí budú na vás číhať na každom kroku. Trúfate si? Ak hľadáte výzvu a adrenalínový zážitok určite si nenechajte ujsť 5 našich najlepších VR multi-player games.

Raw Data

Akčná bojová hra Raw Data s náročnými  akčnými scénami a dokonalou sci-fi atmosférou vás úplne pohltí do futuristického prostredia, v ktorom sa budete musieť spojiť viacerí, aby ste prežili nápor smrtiacich robotov.

Arizona Sunshine

Vyskúšajte svoje schopnosti prežitia uprostred post-apokalyptického sveta plných živých-mrtvých! Skúste vydržať čo najdlhšie bez toho aby vás prevalcovala horda zombíkov.

QuiVr

Napínavá lukostrelecká hra, ktorá ponúka realistický zážitok z lukostreľby. Chyťte luk a šípy a ubráňte svoju pevnosť pred hordami nepriateľov. Nebude to ľahká bitka, ale s presnými rukami a pomocou vašich priateľov určite uspejete.

Pavlov VR

Pavlov VR Shooter patrí medzi najlepšie hodnotené realistické strielačky. Zvykne sa nazývať aj ako Counter Strike virtuálnej reality. Absolvujte náročné misie, striedajte zbrane a zažite vzrušujúce strelecké súboje!

DOOM VFR

Zažite legendárnu hru DOOM, jej ikonické zbrane a démonov z úplne novej perspektívy! Preskúmajte úplne nové oblasti výskumných zariadení, strieľajte a pritom eliminujte démonov za použitie akýchkoľvek potrebných prostriedkov.

VIP HALLOWEEN PARTY s virtuálnou realitou vo VR ZONE

VIP HALLOWEEN PARTY s virtuálnou realitou vo VR ZONE

Zúčastnite sa na prvej VR Halloween PARTY s virtuálnou realitou a zažite strašidelnú noc ZOMBIE NIGHT v sobotu 2. novembra vo VR ZONE Bratislava!

Píše sa rok 2019 a celý svet zachvátila zombie epidémia. Neznámy vírus zmenil väčšinu ľudí na chodiace mŕtvoly. Ostala už len malá hŕstka ľudí, ktorí sa pripravujú na posledný boj o záchranu Bratislavy. Hľadá sa 15 statočných, ktorí majú odvahu a postavia sa zoči-voči hordám krvilačných ZOMBÍKov, číhajúcich na ľudí z Bratislavy na každom kroku, od Bajkalskej až po Petržalku. Príďte si zahrať najlepšie VR zombi strielačky. Na výber až 8 rôznych ZOMBIE GAMES: Arizona Sunshine, Lop nor Zombie, Zoom Day, ZombieFight VR, HordeZ, The Last Survivor, Drop Dead, Dead and Buried.

Čaká vás 6 hodinová akčná party strieľačka plná adrenalínu a živých mŕtvych. Ochrancom mesta zabezpečíme celý arzenál podľa vlastného výberu, nelimitovaný počet nábojov a samozrejme niečo sa nájde aj pod zub na doplnenie šťavy. Každý účastník, ktorý príde v strašidelnom v KOSTÝME získava -50% ZĽAVU!!! Strelci s najlepším skóre vyhrávajú hodnotné ceny.

Len pre limitovaný počet účastníkov! Tel: +421 902 420 803 REGISTRUJ SA čím skôr! VSTUP: 29,99eur

KEDY: 2.11.2019, v sobotu od 16:00 do 22:00

KDE: VR Zone Bratislava, Námestie hraničiarov 2, Petržalka – Bratislava

VR hry ktoré si budete môcť zahrať:

ZombieFight VR

Arizona Sunshine

Lop Nor Zombie VR

ZomDay

HordeZ

The Last Survivor

Drop Dead

Dead and Buried

 

5 dôvodov prečo skúsiť virtuálnu realitu

Prečo skúsiť virtuálnu realitu?

Vďaka inováciám a vylepšeniam sa VR headsety na virtuálnu realitu postupne zmenšili, nadobudli väčší výkon spolu s kvalitnejším obrazom a stali pre širokú verejnosť bežne dostupné za prijateľné ceny. V nasledujúcich pár riadkov preto prinášame zopár dôvodov, prečo sa oplatí skúsiť virtuálnu realitu. 5 základných vymožeností VR okuliarov, ktoré sa môžu ukázať ako užitočné aj pre bežných užívateľov, ktorí sa len teraz zoznamujú so svetom VR:

Obrovské plátno vo vlastnom kine

Chcete sa ešte viac vtiahnuť do sledovania filmu a mať z toho väčší zážitok? VR okuliare vám to plnohodnotne umožnia. Užite si váš obľúbený film vo virtuálnej kino sále bez rušivých elementov! Po nasadení headsetu sa akékoľvek vonkajšie rušivé vplyvy stratia, pretože vo vašom pozorovacom uhle bude iba film. A to najlepšie v tom je, že film si môžete pozrieť aj s osobou, ktorá sa nachádza ďaleko od vás.

Ukladanie spomienok – intenzívnejšie prežitie pocitov

360° VR kamery vám umožnia uchovať si spomienky vo forme videí a fotiek v oveľa zaujímavejšej a atraktívnejšej podobe, ako je to pri klasických audiovizuálnych formátoch. Vráťte sa do minulosti a prežite nanovo vaše spomienky, alebo pozrite si videá a fotografie z dovolenky od svojich priateľov, ako by ste tam s nimi boli. Pomocou VR okuliarov si môžete užiť doma v obývačke adrenalínovú jazdu gokartom z pohľadu vašich priateľov.

Autentickejšia zábava z hrania

Vo virtuálnej realite sa môžete rozhliadať okolo seba, čo vám nabudí pocit väčšej voľnosti z nej. Snímanie pohybov vašej hlavy a tela, ktorá sa premieta do VR sveta, spolu s možnosťou interagovať s okolitým umelým prostredím dokážu dokonale oklamať váš mozog a vy z toho budete mať úplne realistický zážitok.

Virtuálna pracovná plocha

Pracujte alebo surfujte po nete priamo vo virtuálnej realite. Niektoré VR okuliare môžete využiť po nainštalovaní aplikácie Virtual Desktop ako pracovnú plochu počítača, ktorú vidíte visieť vo virtuálnom priestore pred sebou. Samozrejme túto virtuálnu plochu si viete prispôsobiť priamo podľa vašich preferencii a jednotlivé okná si umiestniť kam len chcete.

Posilňovanie a zábava v jednom – VR fitness

Zahraj si a zapoť sa! Tancuj do rytmu, sekaj so svetelným mečom, alebo zaboxuj si s Rocky Balboa! Gaming v dnešnej dobe už nie je len o tom, že sedíš doma za kompom a čumíš do monitora. Vo virtuálnom svete sa aktívne hýbeš, strieľaš, uhýbaš sa pred guľkami a popritom aj spaľuješ nadbytočné kalórie. Aké dobré, že?

Napadne vás ešte niečo, na čo všetko praktické sa dá použiť VR headset pre bežných používateľov?

Viac o VR a jej praktickom využití si môžete prečítať TU: Čo je VR, ako funguje a jej využitie v budúcnosti

Virtuálna realita © 2019 vrzone.sk , All rights reserved
Coded by Cero Design