Čo je rozšírená realita (AR)

Augmented reality

Koncept počítačom vymodelovanej reality a s ňou spojené technické pojmy, ako Virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) síce nie sú až tak nové pojmy, ale mnoho ľudí si ich ešte stále pletie a nevie, že presne v čom sa odlišujú. Poďme si teda najprv podrobnejšie vysvetliť, čo je Augmented reality, v čom sa odlišuje od virtuálnej reality (VR) a od novšieho fenoménu MR (Mixed reality).

Definícia: Augmented Reality (AR) je projekcia, alebo pridanie vrstvy digitálneho obsahu do reálneho fyzického prostredia v reálnom čase.

Svet obohatený o digitálne informácie (AR)

Rozšírená realita sa zvykne nazývať aj ako sestra virtuálnej reality a vlastne sa jedná o prepojenie reálneho sveta s tým virtuálnym svetom. Na rozdiel od virtuálnej reality, ktorá vytvára úplne umelé prostredie, rozšírená realita využíva existujúce prostredie. Nie ste izolovaný od vonkajšieho sveta, naďalej ste jeho súčasťou, až na ten menší detail, že ten váš skutočný svet je teraz rozšírený resp. vylepšený o digitálne informácie. Tieto informácie sú získavané z rôznych informačných zdrojov za použitia off-line alebo on-line aplikácií. Digitálny obsah je viditeľný len cez špeciálne AR okuliare, alebo pomocou tabletu/smartfónu. Predstavte si, že počas jazdy na bicykli sa vám v pravom hornom rohu zobrazujú rôzne merané informácie (napr. vaša rýchlosť, tep srdca, spálené kalórie, alebo trasa cesty atď).

Konštruktívny a deštruktívny AR

Počítačom generovaný digitálny obsah môže mať konštruktívny charakter, to znamená, že nám pridá dodatočné digitálne informácie do nášho fyzického prostredia, alebo môže mať deštruktívny charakter. V tom prípade AR okuliare nám zakryjú určité senzorické informácie, doslova zamaskujú fyzické prostredie (napr. čierno-biele videnie bez farieb).

Virtuálny alebo skutočný dodatočný obsah

Pri AR digitálne informácie o okolitom svete používateľa a jeho objektoch sa prekrývajú s reálnym fyzickým prostredím. Tieto informácie môžu byť virtuálne (napr. info ikonka) alebo skutočné, napr. videnie ďalších skutočných snímaných alebo meraných informácií, ako sú elektromagnetické rádiové vlny, prekrývajúce sa s presným zarovnaním s tým, kde sa skutočne nachádzajú v priestore.

Rozdiel medzi AR a MR (Rozšírená realita vs Zmiešaná realita)

AR a MR sú si veľmi podobné a nie stále je ľahké určiť hranicu medzi nimi. Veľmi často sa tieto pojmy zamieňajú, prípadne sa pojmom Augmented reality označuje aj Mixed reality. Zmiešaná realita (MR) označuje akúkoľvek kombináciu virtuálnej a skutočnej reality a tak zahŕňa v sebe i to, čo sa definuje ako Augmented Reality (AR). Na rozdiel od AR, však MR ponúka oveľa viac možností. Kým AR vlastne „len “ pridáva digitálne projekcie do fyzického prostredia, v prípade zmiešanej reality informácie o okolitom reálnom svete používateľa sa stávajú interaktívnymi a digitálne sa s nimi manipuluje a hýbe. Zmiešaná realita je prostredie, v ktorom môžu používatelia interagovať s reálnymi aj virtuálnymi objektmi. Môžete pomocou umelých prvkov vytvoriť nové veci, alebo si ich prispôsobiť k svojim potrebám, umiestniť ich kam si len prajete a takto meniť a formovať vaše okolie.