fbpx

Autor: VR

Haptické rukavica pre dokonalú reprodukciu hmatových vnemov

Novinka od spoločnosti Dexta!

Dexmo Force Feedback rukavice s hmatovou (haptickou) a silovou spätnou väzbou (force feedback) sú prekvapivo kompaktné a elegantné v porovnaní s inými rukavicami so spätnou väzbou. Rukavice Dexmo okrem haptickej a silovej spätnej väzby sledujú polohy prstov aj snímaním senzorov v rukaviciach a ich ďalšou veľkou výhodou je že sú napájané z batérie, čiže nebudete si musieť robiť starosti z káblov.

HAPTICKÁ SPäTNÁ VäZBA vs SILOVÁ SpäTNÁ VäZBA

V prípade Dexta rukavíc pojem „haptická spätná väzba“ znamená určitý hmatový vnem, ktorý kopíruje pocit dotyku niečoho (kontakt s niečim), zatiaľ čo výraz „silová“ spätná väzba znamená schopnosť potlačiť prsty, silou ich držať v určitej polohe, aby ste skutočne mali taký pocit, akoby ste držali virtuálne objekty.

Haptická spätná väzba je zabezpečená pomocou vibrácie – v rukavici na každom prste je umiestnení jeden vibračný bod a dva sú na dlani, kým takzvaná silová spätná väzba (Force feeedback) funguje pomocou malých motorčekov. Motory na každom z prstov rukavice môžu zastaviť vaše prsty v určitej polohe, držať ich na mieste a vyvinúť na nich tlak, aby poskytli pocit držania predmetov rôznych tvarov, ktoré tam v skutočnosti nie sú.

Aktívna silová spätná väzba

Silová spätná väzba od spoločnosti Dexmo vie byť aj „aktívna“, čo znamená, že v rukavici integrované motory dokážu nielen staticky držať vaše prsty v jednej polohe, ale tiež s nimi môžu aktívne hýbať, môžu ich tlačiť/ťahať a popritom ponúkať variabilnú kontrolu sily a pohybu s prstami. Táto vlastnosť sa dá využiť pri manipulácii s mäkkými predmetmi, alebo si predstavte, že v ruke držíte búchajúce srdce alebo na vaše prsty dopadajú kvapky vody. S Dexmo haptickou rukavicou už nie je problém realisticky simulovať tieto situácie vo virtuálnom priestore.

Najbližším konkurentom spoločnosti Dexta sú pravdepodobne rukavice HaptX, ktoré ponúkajú síce skutočne presvedčivé hmatové a silové spätné väzby, ale i jeho najnovšie prototypy sú objemné a vyžadujú si komplexnejšie prepojenie, čo do značnej miery obmedzuje ich použitie.

Čo je rozšírená realita (AR)

Koncept počítačom vymodelovanej reality a s ňou spojené technické pojmy, ako Virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) síce nie sú až tak nové pojmy, ale mnoho ľudí si ich ešte stále pletie a nevie, že presne v čom sa odlišujú. Poďme si teda najprv podrobnejšie vysvetliť, čo je Augmented reality, v čom sa odlišuje od virtuálnej reality (VR) a od novšieho fenoménu MR (Mixed reality).

Definícia: Augmented Reality (AR) je projekcia, alebo pridanie vrstvy digitálneho obsahu do reálneho fyzického prostredia v reálnom čase.

Svet obohatený o digitálne informácie (AR)

Rozšírená realita sa zvykne nazývať aj ako sestra virtuálnej reality a vlastne sa jedná o prepojenie reálneho sveta s tým virtuálnym svetom. Na rozdiel od virtuálnej reality, ktorá vytvára úplne umelé prostredie, rozšírená realita využíva existujúce prostredie. Nie ste izolovaný od vonkajšieho sveta, naďalej ste jeho súčasťou, až na ten menší detail, že ten váš skutočný svet je teraz rozšírený resp. vylepšený o digitálne informácie. Tieto informácie sú získavané z rôznych informačných zdrojov za použitia off-line alebo on-line aplikácií. Digitálny obsah je viditeľný len cez špeciálne AR okuliare, alebo pomocou tabletu/smartfónu. Predstavte si, že počas jazdy na bicykli sa vám v pravom hornom rohu zobrazujú rôzne merané informácie (napr. vaša rýchlosť, tep srdca, spálené kalórie, alebo trasa cesty atď).

Konštruktívny a deštruktívny AR

Počítačom generovaný digitálny obsah môže mať konštruktívny charakter, to znamená, že nám pridá dodatočné digitálne informácie do nášho fyzického prostredia, alebo môže mať deštruktívny charakter. V tom prípade AR okuliare nám zakryjú určité senzorické informácie, doslova zamaskujú fyzické prostredie (napr. čierno-biele videnie bez farieb).

Virtuálny alebo skutočný dodatočný obsah

Pri AR digitálne informácie o okolitom svete používateľa a jeho objektoch sa prekrývajú s reálnym fyzickým prostredím. Tieto informácie môžu byť virtuálne (napr. info ikonka) alebo skutočné, napr. videnie ďalších skutočných snímaných alebo meraných informácií, ako sú elektromagnetické rádiové vlny, prekrývajúce sa s presným zarovnaním s tým, kde sa skutočne nachádzajú v priestore.

Rozdiel medzi AR a MR (Rozšírená realita vs Zmiešaná realita)

AR a MR sú si veľmi podobné a nie stále je ľahké určiť hranicu medzi nimi. Veľmi často sa tieto pojmy zamieňajú, prípadne sa pojmom Augmented reality označuje aj Mixed reality. Zmiešaná realita (MR) označuje akúkoľvek kombináciu virtuálnej a skutočnej reality a tak zahŕňa v sebe i to, čo sa definuje ako Augmented Reality (AR). Na rozdiel od AR, však MR ponúka oveľa viac možností. Kým AR vlastne „len “ pridáva digitálne projekcie do fyzického prostredia, v prípade zmiešanej reality informácie o okolitom reálnom svete používateľa sa stávajú interaktívnymi a digitálne sa s nimi manipuluje a hýbe. Zmiešaná realita je prostredie, v ktorom môžu používatelia interagovať s reálnymi aj virtuálnymi objektmi. Môžete pomocou umelých prvkov vytvoriť nové veci, alebo si ich prispôsobiť k svojim potrebám, umiestniť ich kam si len prajete a takto meniť a formovať vaše okolie.

Reality-Virtuality Continuum

Koncept RV prvýkrát použil a vypracoval Paul Milgram v roku 1994 vo svojej vedeckej práce “Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum.”

Reality-Virtuality Continuum podľa Paul Milgram:

Kontinuum virtuality je kontinuálna škála medzi úplným digitálnym svetom (Virtual Reality), a skutočnou realitou (Reality – Real Environment). Prírodné prostredie leží na jednom konci kontinua a na druhej strane imaginárnej škály sa nachádza úplne pohlcujúca virtuálna realita (niekedy označovaná ako virtualita). Kontinuum reality – virtuality preto zahŕňa všetky možné variácie a zloženia reálnych a virtuálnych objektov.

Oblasť medzi týmito dvoma extrémami, kde sú zmiešané skutočné a virtuálne objekty, sa nazýva zmiešaná realita (MR). Mixed reality tak v sebe zahŕňa rozšírenú realitu (AR), kde virtuálny obsah rozširuje skutočný svet, ale aj rozšírenú virtualitu (AV), kde skutočné, fyzické objekty obohacujú ten virtuálny svet. Pri tom prvom prípade pozorujeme fyzické prostredie s pridanými vylepšeniami generovanými počítačom, kým pri augmented virtuality je okolité prostredie v zásade virtuálne, ale je obohatené o skutočné (nie počítačom generované) obrazové údaje!

Ako používať KatWalk Mini

Zažite jedinečné herné zážitky a vstúpte do svojich obľúbených FPS & RPG hier! 

KatWalk Mini všesmerová VR pohybová plošina umožňuje ovládať pohyb avatara vo virtuálnej realite bez akéhokoľvek oneskorenia. Vďaka dômyselnému konštrukčnému vyhotoveniu môžete vykonávať veľké množstvo pohybov – prikrčenie, krytie, chôdzu, beh alebo rôzne pohyby pri skúmaní okolia. Viac o KatWalk Mini si môžete prečítať TU.

Ako to prebieha vo VR Zone – zaškolenie personálom

Odporúča sa prísť min. 10 minút pred rezervovaným termínom. Po vašom príchode vás oboznámime s KatWalk Mini a vysvetlíme základné princípy, ako sa používa. Obdržíte špeciálne návleky na obuv pre použitie s VR pohybovou platformou, ktoré zaručujú optimálne rozpoznanie vášho pohybu na plošine. Veľkosť návlekov je nastaviteľná. K dispozícii máme tréningové VR hry, pomocou ktorých sa dá za pomerne krátku dobu naučiť chodiť na KatWalk mini. Po výbere hry a vysvetlení pravidiel hry môžete začať hrať! Čas prípravy sa samozrejme nepočíta do prenajatého času.

Pozrite si krátke tutorial video ako používať KatWalk Mini bežecký pás:

Často kladené otázky ohľadne KatWalk mini:

Kto môže použiť KATVR KatWalk mini?

Pokiaľ ide o hmotnosť / výšku / vek, KAT Walk mini je vhodný pre používateľov s výškou 140 až 195 cm, s hmotnosťou nepresahujúcou 130 kg, s vekom medzi 13 až 99 rokov.

Existujú nejaké zdravotné obmedzenia pri ktorých by sa nemal používať KAT WALK?

Odporúča sa, aby sa tehotné ženy, staršie osoby, osoby s poruchami zraku alebo záznamom o duševných chorobách alebo osoby, ktoré boli postihnuté inými závažnými zdravotnými stavmi, ako sú srdcové choroby, sa zdržali používania zariadenia.

Ktoré hry podporuje zariadenie KATVR Katwalk Mini?

KAT Walk mini je plne kompatibilný so všetkými locomotion hrami (s voľným pohybom). U nás vo VR ZONE si môžete zahrať na Katwalk mini napr. Pavlov, Arizona Sunshine, DOOM VFR, atď.

Aká obuv a oblečenie je najvhodnejšie na KatWalk mini pohybovú plošinu?

Jedná sa o športovú aktivitu, takže je najlepšie si dať pohodlné, voľné oblečenie a uzavretú obuv športového charakteru (tenisky).

FAQ – Často kladené otázky

Ak máte otázku, ktorá tu nie je zodpovedaná, kontaktujte nás – hello@vrzone.sk

Čo je Virtuálna Realita?
Virtuálna realita je počítačom generovaná simulácia trojrozmerného obrazu alebo prostredia, v ktorom sa môžeš nachádzať prostredníctvom náhlavnej súpravy (headset) a ovládačov. Viac o VR.

Aké používame zariadenia?
Vo výbave máme najmodernejšie headsety HTC Vive Pro, 2x KATVR KATWALK Mini všesmerovú pohybovú platformu a ďalšie prenosné headsety – OCULUS Go.

Koľko hier si môžem zahrať?
Si limitovaný iba časom, takže si môžeš vybrať viac virtuálnych zážitkov a hier.

Môžem si priniesť svoje občerstvenie a nápoje?
Nie. Ak sa potrebujete občerstviť v ponuke máme rôzne nealko nápoje, výbornú kávičku, čaj, vychladené pivo a iné dobroty.

Kedy sa mám dostaviť?
Príďte aspoň 10 minút pred rezervovaným časom.

Čo sa stane, keď prídem neskoro?
Bohužiaľ ste si pravdepodobne zkrátili čas vymedzený pre Vaše hranie. Avšak v prípade, že po Vás nie je nikto na rade, môžete pokojne dohrať.

Čo ak nedorazím zo závažných dôvodov a budem mať zaplatené cez rezervačný systém?
Samozrejme sa s Vami vieme dohodnúť na náhradnom termíne, resp. vrátiť finančné prostriedky späť.

Môžem mať dioptrické okuliare počas používania virtuálnej reality?
Áno, väčšina okuliarov sa bez problémov zmestí do VR headsetu.

Od akéhu veku môžeme prísť hrať?
Zábavno-oddychové miestnosť VR Zone je vhodné pre všetkých od 9 rokov. Deti mladšie ako 12 rokov musia prísť v sprievode zákonného zástupcu. Vekový limit môžu mať niektoré hry. Deťom púšťame, v závislosti od veku, len pre nich vhodné zážitky a hry. Napriek tomu je vhodná prítomnosť zákonného zástupcu.

Ako sa treba obliecť a obuť?
Nie je potrebná žiadna špeciálna obuv ani oblečenie, stačí také, v ktorom sa cítite pohodlne. Najvhodnejšia je uzatvorená obuv športového charakteru.

Poznámka: pri niektorých hrách sa dá ľahko spotiť, podobne ako pri športe. Odporúčame si preto doniesť náhradné tričko.

Ako sa dá u vás platiť?
Vo VR Zone sa dá platiť v hotovosti, kartou (Visa, Maestro, American Express, Diners), ale aj na faktúru v prípade väčších akcií dohodnutých vopred.

Máte v ponuke občerstvenie?
Áno, v ponuke máme rôzne nealko nápoje, výbornú kávičku, čaj, vychladené pivo a iné dobroty, ak by ste potrebovali doplniť energiu. V prípade uzavretej spoločnosti vieme podľa dohody zabezpečiť CATERING na mieru.

Aký headset používate?
Používame HTC Vive Pro headsety so zabudovanými slúchadlami, ktoré patria k najlepším na súčasnom trhu.

Je vaše vybavenie čisté?
Samozrejme. Každý headset je čistený po každom použití antibakteriálnymi utierkami. Navyše máme k dispozícii aj jednorázové hygienické vložky a niekoľko prateľných odnímateľných vložiek do headsetu.

Aké hry si môžem zahrať?
V našom vybavení máme vyše 50 hier a zážitkov z rôznych oblastí, náročností a zameraní, takže si každý nájde to svoje. Našu zbierku neustále dopĺňame o nové populárne hry. Pozrite si našu aktuálnu ponuku hier TU.

Môžeme robiť fotky a následne ich zdielať na sociálnych sieťach?
Samozrejme, nech si aj vaši známi pozrú, ako ste sa bavili.

Kto môže použiť KATVR KatWalk mini?
Pokiaľ ide o hmotnosť / výšku / vek, KAT Walk mini je vhodný pre používateľov s výškou 140 až 195 cm, s hmotnosťou nepresahujúcou 130 kg, s vekom od 12 rokov.

Existujú nejaké zdravotné obmedzenia pri ktorých by sa nemal používať KAT WALK?
Odporúča sa, aby sa tehotné ženy, staršie osoby, osoby s poruchami zraku alebo záznamom o duševných chorobách alebo osoby, ktoré boli postihnuté inými závažnými zdravotnými stavmi, ako sú srdcové choroby, sa zdržali používania tohto zariadenia.

Ktoré hry podporuje zariadenie KATVR Katwalk Mini?
KAT Walk mini je plne kompatibilný so všetkými locomotion hrami (s voľným pohybom). U nás vo VR ZONE si môžete zahrať na Katwalk mini napr. Pavlov, Arizona Sunshine, DOOM VFR, atď.

Je vekový limit pre používanie virtuálnej reality?
Nie, avšak vekový limit môžu mať niektoré hry. Deťom púšťame, v závislosti od veku, len pre nich vhodné zážitky a hry. Napriek tomu je vhodná prítomnosť zákonného zástupcu.

Môžem sa hrať naraz aj s kamarátom (multi-player)?
Áno, ak si rezervujete dve hracie plochy, je možné niektoré hry hrať naraz a stretnúť sa spolu vo virtuálnej realite. Prípadne sa môžete hrať hru online s hráčmi cez internet. O aktuálnej ponuke multiplayer hier sa môžete informovať priamo u nás.

Môžeme prísť viacerí na jedno zariadenie virtuálnej reality?
Áno. Jednu hernú platformu si môžete prenajať max. štyria. Funguje to tak, že jeden zo skupiny používa virtuálnu realitu a ďalší sledujú čo sa deje na veľkoplošnej projekcii. Je to veľká zábava aj pre sledujúcich. Ak prídu 4 ľudia na jednu platformu na hodinu, tak na jedného vychádza 15 minút (pokiaľ chcete hrať lokálny multiplayer hry je nutné si rezervovať 2 zariadenia VR). Odporúčaná doba je minimálne pol hodiny na jedného hráča.

Chcem si zarezervovať celú herňu pre svoju párty / akciu. Poskytujete uzavretú spoločnosť?
Áno. Je potrebné nás kontaktovať a dohodnúť podrobnosti. Kapacita je 15 osôb.

Ponúkate akcie pre firmy, oslavy, párty, atď. v externom prostredí?
Zatiaľ nie, ale nikdy nehovor nikdy 🙂

TOP 5 akčných multi-player VR hier, ktoré sa určite oplatí vyskúšať

TOP 5 akčných multi-player VR hier, ktoré sa určite oplatí vyskúšať

Virtuálna realita je aj sama o sebe zaujímaví zážitok, ale v co-op s kamošmi je to ešte väčšia sranda. Dali sme dokopy náš TOP 5 akčných multi-player, ktoré sa hrajú najlepšie vo dvojici a viac. Či sa už jedná o taktický zombie koop, alebo o realistickú vojenskú multiplayer strielačku, budete musieť spolupracovať s parťákom, aby ste sa dokázali spoločnými silami ubrániť pred smrtiacimi nepriateľmi, ktorí budú na vás číhať na každom kroku. Trúfate si? Ak hľadáte výzvu a adrenalínový zážitok určite si nenechajte ujsť 5 našich najlepších VR multi-player games.

Raw Data

Akčná bojová hra Raw Data s náročnými  akčnými scénami a dokonalou sci-fi atmosférou vás úplne pohltí do futuristického prostredia, v ktorom sa budete musieť spojiť viacerí, aby ste prežili nápor smrtiacich robotov.

Arizona Sunshine

Vyskúšajte svoje schopnosti prežitia uprostred post-apokalyptického sveta plných živých-mrtvých! Skúste vydržať čo najdlhšie bez toho aby vás prevalcovala horda zombíkov.

QuiVr

Napínavá lukostrelecká hra, ktorá ponúka realistický zážitok z lukostreľby. Chyťte luk a šípy a ubráňte svoju pevnosť pred hordami nepriateľov. Nebude to ľahká bitka, ale s presnými rukami a pomocou vašich priateľov určite uspejete.

Pavlov VR

Pavlov VR Shooter patrí medzi najlepšie hodnotené realistické strielačky. Zvykne sa nazývať aj ako Counter Strike virtuálnej reality. Absolvujte náročné misie, striedajte zbrane a zažite vzrušujúce strelecké súboje!

DOOM VFR

Zažite legendárnu hru DOOM, jej ikonické zbrane a démonov z úplne novej perspektívy! Preskúmajte úplne nové oblasti výskumných zariadení, strieľajte a pritom eliminujte démonov za použitie akýchkoľvek potrebných prostriedkov.

VIP HALLOWEEN PARTY s virtuálnou realitou vo VR ZONE

VIP HALLOWEEN PARTY s virtuálnou realitou vo VR ZONE

Zúčastnite sa na prvej VR Halloween PARTY s virtuálnou realitou a zažite strašidelnú noc ZOMBIE NIGHT v sobotu 2. novembra vo VR ZONE Bratislava!

Píše sa rok 2019 a celý svet zachvátila zombie epidémia. Neznámy vírus zmenil väčšinu ľudí na chodiace mŕtvoly. Ostala už len malá hŕstka ľudí, ktorí sa pripravujú na posledný boj o záchranu Bratislavy. Hľadá sa 15 statočných, ktorí majú odvahu a postavia sa zoči-voči hordám krvilačných ZOMBÍKov, číhajúcich na ľudí z Bratislavy na každom kroku, od Bajkalskej až po Petržalku. Príďte si zahrať najlepšie VR zombi strielačky. Na výber až 8 rôznych ZOMBIE GAMES: Arizona Sunshine, Lop nor Zombie, Zoom Day, ZombieFight VR, HordeZ, The Last Survivor, Drop Dead, Dead and Buried.

Čaká vás 6 hodinová akčná party strieľačka plná adrenalínu a živých mŕtvych. Ochrancom mesta zabezpečíme celý arzenál podľa vlastného výberu, nelimitovaný počet nábojov a samozrejme niečo sa nájde aj pod zub na doplnenie šťavy. Každý účastník, ktorý príde v strašidelnom v KOSTÝME získava -50% ZĽAVU!!! Strelci s najlepším skóre vyhrávajú hodnotné ceny.

Len pre limitovaný počet účastníkov! Tel: +421 902 420 803 REGISTRUJ SA čím skôr! VSTUP: 29,99eur

KEDY: 2.11.2019, v sobotu od 16:00 do 22:00

KDE: VR Zone Bratislava, Námestie hraničiarov 2, Petržalka – Bratislava

VR hry ktoré si budete môcť zahrať:

ZombieFight VR

Arizona Sunshine

Lop Nor Zombie VR

ZomDay

HordeZ

The Last Survivor

Drop Dead

Dead and Buried

 

5 dôvodov prečo skúsiť virtuálnu realitu

Prečo skúsiť virtuálnu realitu?

Vďaka inováciám a vylepšeniam sa VR headsety na virtuálnu realitu postupne zmenšili, nadobudli väčší výkon spolu s kvalitnejším obrazom a stali pre širokú verejnosť bežne dostupné za prijateľné ceny. V nasledujúcich pár riadkov preto prinášame zopár dôvodov, prečo sa oplatí skúsiť virtuálnu realitu. 5 základných vymožeností VR okuliarov, ktoré sa môžu ukázať ako užitočné aj pre bežných užívateľov, ktorí sa len teraz zoznamujú so svetom VR:

Obrovské plátno vo vlastnom kine

Chcete sa ešte viac vtiahnuť do sledovania filmu a mať z toho väčší zážitok? VR okuliare vám to plnohodnotne umožnia. Užite si váš obľúbený film vo virtuálnej kino sále bez rušivých elementov! Po nasadení headsetu sa akékoľvek vonkajšie rušivé vplyvy stratia, pretože vo vašom pozorovacom uhle bude iba film. A to najlepšie v tom je, že film si môžete pozrieť aj s osobou, ktorá sa nachádza ďaleko od vás.

Ukladanie spomienok – intenzívnejšie prežitie pocitov

360° VR kamery vám umožnia uchovať si spomienky vo forme videí a fotiek v oveľa zaujímavejšej a atraktívnejšej podobe, ako je to pri klasických audiovizuálnych formátoch. Vráťte sa do minulosti a prežite nanovo vaše spomienky, alebo pozrite si videá a fotografie z dovolenky od svojich priateľov, ako by ste tam s nimi boli. Pomocou VR okuliarov si môžete užiť doma v obývačke adrenalínovú jazdu gokartom z pohľadu vašich priateľov.

Autentickejšia zábava z hrania

Vo virtuálnej realite sa môžete rozhliadať okolo seba, čo vám nabudí pocit väčšej voľnosti z nej. Snímanie pohybov vašej hlavy a tela, ktorá sa premieta do VR sveta, spolu s možnosťou interagovať s okolitým umelým prostredím dokážu dokonale oklamať váš mozog a vy z toho budete mať úplne realistický zážitok.

Virtuálna pracovná plocha

Pracujte alebo surfujte po nete priamo vo virtuálnej realite. Niektoré VR okuliare môžete využiť po nainštalovaní aplikácie Virtual Desktop ako pracovnú plochu počítača, ktorú vidíte visieť vo virtuálnom priestore pred sebou. Samozrejme túto virtuálnu plochu si viete prispôsobiť priamo podľa vašich preferencii a jednotlivé okná si umiestniť kam len chcete.

Posilňovanie a zábava v jednom – VR fitness

Zahraj si a zapoť sa! Tancuj do rytmu, sekaj so svetelným mečom, alebo zaboxuj si s Rocky Balboa! Gaming v dnešnej dobe už nie je len o tom, že sedíš doma za kompom a čumíš do monitora. Vo virtuálnom svete sa aktívne hýbeš, strieľaš, uhýbaš sa pred guľkami a popritom aj spaľuješ nadbytočné kalórie. Aké dobré, že?

Napadne vás ešte niečo, na čo všetko praktické sa dá použiť VR headset pre bežných používateľov?

Viac o VR a jej praktickom využití si môžete prečítať TU: Čo je VR, ako funguje a jej využitie v budúcnosti

Mixed reality – Zmiešaná realita (MR), v čom sa líši od rozšírenej reality?

Mixed reality – Zmiešaná realita (MR)

Virtuálna realita, podobne ako s ňou úzko spojená rozšírená realita (AR) a zmiešaná realita (MR), nie sú vôbec novým fenoménom. Hovorí sa o nich a testujú sa už desiatky rokov, v mnohých profi oblastiach sa už aj dlho používajú v istej podobe, no až pomerne nedávno technológie dospeli na takú úroveň, aby umožnili plne pohlcujúci VR zážitok a zároveň boli cenovo dostupné aj širším masám.

Postupne sa do nášho sveta dostali VR headsety a vďaka Google Glass a Pokemonom sme sa oboznámili aj s AR. Vďaka neúnavne pracujúcim vývojárom a spoločnosti Microsoftu sa to zas posunulo o niečo ďalej, a ako hlavný pionieri Mixed Virtual Reality prinášajú pre širokú verejnosť nový interaktívny zmiešaný svet digitálneho a skutočného prostredia, s ktorým si budeme môcť volne interagovať, stačí si len nasadiť ich Hololens 2.

Definícia Mixed reality:

Mixed reality, čiže zmiešaná realita sa zvykne volať aj ako hybridná realita. Ako aj samotné pomenovanie naznačuje jedná sa o úzke prepojenie reálneho sveta s tým umelým, kde fyzické prostredie a digitálne objekty spolu existujú a vzájomne interagujú v reálnom čase.

Zmiešaná realita (MR) – fyzické prostredie a digitálne objekty spolu existujú a vzájomne interagujú v reálnom čase

V čom sa líši MR od AR?

Nie stále je ľahké určiť hranicu medzi AR a MR a veľmi často sa tieto pojmy zamieňajú. Podobne ako v rozšírenej realite, aj v MR sú umiestnené virtuálne prvky do nášho okolitého sveta, ale v MR tieto umelé objekty (hologram) ponúkajú oveľa viac možností a širšie využitie v reálnom svete. Zjednodušene povedané, MR je o niečo viac ako AR. Zmiešanú realitu by sme mohli kľudne označiť ako pokračovanie rozšírenej reality, v istej forme je to upgradovaná verzia rozšírenej reality, AR 2.0. Viac informácií o rozšírenej realite nájdete TU.

V MR sa digitálny obsah stáva interaktívnym a volne sa nimi manipuluje. Virtuálny obsah je úzko prepojený v reálnom čase s našim skutočným prostredím. V AR neviete chytiť digitálny objekt do ruky, v MR však s ňou volne hýbete. Napríklad môžete do priestoru umiestniť virtuálny displej, cez ktorý budete sledovať váš obľúbený seriál, alebo priamy prenos futbalového zápasu. Obrazovka vás môže nasledovať kam len idete a v prípade potreby ju viete zväčšiť a umiestniť na stenu izby. Môžete vytvoriť nové veci, alebo si ich prispôsobiť k svojim potrebám a takto meniť a formovať vaše okolie.

V MR súčasne spolu existuje fyzické prostredie a umelé, ktoré spolu tvoria nové prostredie, v ktorom neexistuje žiadny limit. Stačí si pozrieť video, aby ste pochopili, čo všetko sa robiť vo svete zmiešanej reality.

Pozrite si kde sa nachádza zmiešaná realita(MR) na škále Reality-Virtuality Continuum, ktorú vypracoval Paul Milgram.

Futuristická súprava s hmatovou odozvou

Futuristická súprava s hmatovou odozvou

Haptická technológia pre dokonalú simuláciu hmatových vnemov

Sada Bhaptics TactSuit využíva vibračné haptické prvky, vďaka ktorým je hra oveľa realistickejšia. Ponorte sa do svojej hry a pocíťte každú jednu strelu, úder či zásah guľkou! Na Slovensku LEN vo VR Zone Bratsilava!

Hmatová spätná väzba posúva hry a zábavu na ďalšiu úroveň

Vývojári po celom svete sa snažia spraviť virtuálnu realitu stále o niečo zaujímavejšiu. Neustále vymýšľajú najrôznejšie pomôcky, ktoré nás majú ešte viac vtiahnuť do umelo vytvoreného sveta. Ani Juhokórejská firma v tom nezaostáva a so svojou inovatívnou VR súpravou posúva hranicu virtuálnej reality o stupeň vyššie. Medzi prvými na svete ponúkajú pre širokú verejnosť výstroj s plne haptickou odozvou, vďaka ktorej budete cítiť každý jeden dotyk či náraz vo virtuálnom svete.

bhaptics haptická výstroj pre virtuálnu realitu vo VR Zone Bratislava

Čo je haptika / haptická spätná väzba?

Haptická technológia – hmatová technológia simuluje pocit dotyku (hmatová spätná väzba) prostredníctvom pocitu tlaku alebo vibrácie. Virtuálna realita si vyžaduje, aby sa stimulovalo čo najviac našich zmyslov, aby sa užívateľ čo najviac ponoril (immersion) do virtuálneho sveta. Pocit „dotyku“ je jedným z najdôležitejším faktorov na rozlíšenie skutočného sveta od virtuálnej reality. Zapojením hmatových technológií sa dá docieliť oveľa viac realistický zážitok vo virtuálnej realite. (Haptic Feedback – haptická spätná väzba).

Skutočný dotyk vo virtuálnej realite

Firma Bhaptics prináša nový spôsob, ako realistickejšie zažiť virtuálnu realitu tým, že poskytuje fyzické rozhranie medzi virtuálnym svetom a pokožkou užívateľa. Kombinácia rôznych hmatových vzorov s použitím individuálne regulovateľných vibračných bodov ponúka plne haptickú odozvu (hmatová spätná väzba) a dokáže realisticky simulovať nielen pocit dotyku, ale aj zásah snehovou guľou. Pocíťte na vlastnej koži spätnú ranu výstrelov, tlakovú vlnu blízkej explózie, alebo virtuálne objatie.

Presná spätná odozva vďaka vibračným bodom

Bhaptics TactSuit je dokonalým oblekom pre hranie vo VR, vďaka ktorému je hra oveľa realistickejšia a hlavne zábavnejšia! Haptická spätná väzba je zabezpečená pomocou vibrácie. Tactot haptická vesta celkovo obsahuje 40 individuálne regulovateľných vibračných bodov, ktoré sú umiestnené po celom chrbte a hrudníku a spolu tvoria systém spolupracujúci s hrami vo virtuálnej realite. Vďaka presnej haptickej odozve budete cítiť všetko, čo zažijete vo VR. Ak vás teda v hre zasiahne guľka či šíp do hrude, vesta vám to dá pocítiť práve v tomto bode!

Bhaptics TactSuit haptická súprava s vibračnou spätnou väzbou – sa skladá z:

Tactot haptická vesta

Tactal haptická vložka do headsetu / na tvár

Tactosy haptické návleky na zápästia

Tactosy haptické rukavice

Tactosy haptické návleky na nohy

Žiadne káble, žiadne obmedzenia a samozrejme žiadna latencia

Samotná vesta a haptické návleky sú v univerzálnej veľkosti a všetky zariadenia sú pripojené prostredníctvom BLE (bezdrátovo), takže si môžete vychutnať aktívne hranie bez obmedzenia pohybu.

Naše VR hry s podporou haptiky:

VRZ Torment

Sairento VR

Special Force VR: Infinity War

Furious Seas

Space Junkies

Virtuálna realita © 2019 vrzone.sk , All rights reserved
Coded by Cero Design