fbpx

Autor: develop

Slovníček základných pojmov virtuálnej reality

Avatar – virtuálne zastúpenie resp. zobrazenie používateľa vo virtuálnom svete. Sú to audiovizuálne subjekty, ktoré ľudia používajú na vzájomnú komunikáciu.

Base stationZákladová stanica je laserový senzor na zistenie presnej polohy headsetu Vysiela laserové lúče a nasadené okuliare na hlave majú celý rad senzorov, ktoré lúče zachytia.

Cardboard (Google cardboard) inovatívny headset od Google, ktorý premení váš telefóny s Androidom a iOS na zariadenia VR. Ako aj samotný názov naznačuje je vyrobený z papierového kartónu a na zobrazenie VR obsahu je nutné vložiť smartfón do headsetu.

Controlerručný ovládač

Extended Reality (XR) – ďalší všeobecný výraz, ktorý v podstate zahŕňa AR, AV a VR.

Eye tracking – schopnosť headsetu snímanie polohy očí užívateľa.

Field of View (FOV) Zorné pole, merané v stupňoch, je rozsah pozorovateľného sveta, ktorý je viditeľný v danom okamihu. Vo VR je FOV rozsah vášho prirodzeného videnia, ktorý je vyplnený displejom náhlavnej súpravy. Ľudia majú FOV okolo 180 °, ale väčšina HMD ponúka zorné pole medzi 50 a 110 °.

Haptická technológia – hmatová technológia simuluje pocit dotyku (hmatová spätná väzba) prostredníctvom pocitu tlaku (zvyčajne na rukách prostredníctvom rukavice/ovládača)

Head trackingschopnosť monitorovať polohu a orientáciu hlavy používateľa (HMD) pomocou rôznych vstavaných alebo externých senzorov.

HMD – head mounted displey, alebo VR headsetnáhlavná súprava(špeciálne okuliare), ktorá obsahuje dve stereoskopické displeje (pre každé oko zvlášť) na generovanie obrázkov, ktoré užívateľ vníma ako trojrozmerné. Všeobecne rozoznávame tri typy headsetov na virtuálnu realitu:

  1. Computer-based headsetnáhlavná súprava, ktorá na fungovanie potrebuje pripojenie k samostatnému počítaču. Medzi známe počítačové systémy patria Facebook Oculus Rift a HTC Vive.
  2. Mobile-based headset – Mobilná náhlavná súprava: Akákoľvek náhlavná súprava, ktorá funguje vďaka prepojeniu s mobilným telefónom. Všetka výpočtová sila pramení z telefónov . Medzi najznámejšie príklady patrí Samsung Gear VR. Pri starších modeloch bolo potrebné podporovaný smartfón vložiť do headsetu a samotný displej telefónu sa používal na zobrazenie multimediálneho obsahu.
  3. Standalone headsetSamostatný headset na VR/AR, ktorý nepotrebuje prepojenie na žiadne iné zariadenie, ani snímače. Celý systém je súčasťou headsetu. Medzi príklady patrí náhlavná súprava Microsoft HoloLens so zmiešanou realitou alebo Oculus Go od spoločnosti Facebooku.

HologramTrojrozmerný digitálny obsah, ktorý je často animovaný a niekedy sprevádzaný zvukom, tvorený svetelnými lúčmi z lasera alebo iného koherentného zdroja svetla, ktoré sú premietané na priehľadnom displeji alebo do voľného priestoru.

Hyper RealityVR zdobený ďalšími senzorickými stimulmi (napr. Vietor, vôňa) podobnými zážitkom z kina 4DX.

Immersion – Ponorenie, alebo presence – prítomnosť. Obidve sa používajú zameniteľne na opis pocitu fyzickej prítomnosti prítomného vo virtuálnom zážitku –  psychologický pocit bytia vo virtuálnom prostredí.

Locomotionoznačuje proces presunu z jedného miesta na druhé – pohyb vo virtuálnom svete. Všeobecne sa používa na označenie hier, ktoré podporujú volný pohyb.

Peripheralperiférne zariadenie sú zariadenia, ktoré pomáhajú vylepšiť zážitok z virtuálnej reality tým, že umožňuje väčšie ponorenie sa do virtuálneho sveta. Najbežnejšie periférne zariadenia VR sú rukavice alebo ručné kontroléry.

Room-scaleZostava virtuálnej reality, ktorá vďaka polohových senzorov (snímačov) umožňuje užívateľovi fyzicky sa pohybovať po miestnosti (na ploche pokrytou polohovými senzormi) bez toho, aby došlo k obmedzeniam. Použitím kinetickej pohybovej mechaniky sa fyzické pohyby užívateľa kopírujú vo virtuálnom svete a pomáhajú prispievať k väčšiemu pocitu ponorenia

Six degrees of freedom- Šesť stupňov slobody (6DoF)Tento termín sa často označuje skratkou 6DoF. Tento výraz sa vzťahuje na schopnosť pohybu v šiestich smeroch, konkrétne v smere tónu, vybočovaní, nakláňaní, vyvýšení, strafingu a náraste.

Three degrees of freedom – Tri stupne slobody (3DoF)Tento pojem sa často označuje skratkou 3DoF. Tento výraz sa týka schopnosti pohybovať sa v troch smeroch, konkrétne v smere tónu, stáčania a pohybu.

TrackerSenzor pre virtuálnu realitu poskytne spoľahlivé bezdrôtové spojenie medzi nástrojmi, ktoré máte na sebe a headsetom. Umožňuje vytvárať nové herné prvky a zážitky pre virtuálnu realitu a spojením s digitálnym fotoaparátom je možné zhotovovať videá z virtuálnej reality.

Tracking (Sledovanie)Metóda, v ktorej počítač sleduje a rozoznáva pohyby používateľa a podľa toho na ne reaguje, aby sa zachovalo úplné ponorenie vo virtuálnom svete. Sledovanie zahŕňa počítačom ukotvený obsah na pevnom mieste v priestore, ktorý umožňuje užívateľovi chodiť a / alebo rozhliadať sa v tomto umelom prostredí. Existuje niekoľko typov sledovania, ako napríklad sledovanie hlavy(head tracking), sledovanie pohybu(motion tracking), sledovanie očí(eye-tracking), sledovanie založené na značkách(based on markers) a sledovanie bez značiek (markerless).

VR (OR MOTION) SICKNESS – K chorobe vo virtuálnej realite dochádza, keď expozícia vo virtuálnom prostredí spôsobuje príznaky podobné príznakom pohybovej choroby (nepohodlie, bolesť hlavy, žalúdočné vedomie, nevoľnosť, vracanie, potenie, únava, ospalosť, dezorientácia a apatia). Ochorenie VR je primárne spôsobené rozpojením medzi tým, čo vidia oči a tým, čo cíti vestibulárny zmysel.

WebVRWebVR je nová technológia, ktorej cieľom je prezentovať obsah virtuálnej reality v tradičných rozhraniach na prehliadanie webu. Táto skúsenosť je poskytovaná prostredníctvom rozhrania JavaScript API, ktoré poskytuje podporu pre zariadenia virtuálnej reality.

3D zvuk3D priestorový zvuk sa označuje aj ako Positional audio a jedná sa o umiestnenie audio informácii do trojrozmerného priestoru, čím vytvárajú realistickejšiu zvukovú scénu pre používateľa.

360 ° videoVideo s 360 ° náhľadom je vytvorené pomocou sférickej kamery, ktorá zaznamenáva video s 360 stupňovým scény. Diváci môžu posúvať a otáčať perspektívu 360 videa a pozerať ju z rôznych uhlov. Na mobilných zariadeniach je možné sledovať 360 videá, ale úplné pohlcujúci zážitok si vyžaduje náhlavnú súpravu. Od roku 2015 podporujú YouTube aj Facebook 360 ° videá.

Čo je VR

Čo je VR , ako funguje a jej využitie v budúcnosti

Krutá realita ja taká, že pravdepodobne nikdy v živote nepoletíte na Mars, nebudete behať s býkmi v Pamplone, ani plávať s delfínmi, alebo spievať na pódiu s Rolling Stones. Vďaka VR však viete zažiť všetky tieto veci – a mnoho ďalších – bez toho, aby ste opustili svoju izbu. Stačí si len nasadiť VR headset a prenesiete sa do virtuálneho prostredia, v ktorom vás čakajú neobmedzené možnosti a dobrodružstvá. Na rozdiel od tradičných audiovizuálnych používateľských rozhraní virtuálna realita (VR) umiestňuje používateľa priamo do zážitku. Táto technológia budúcnosti doslova umožňuje zažiť čokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. 

Počítačom generovaný umelý svet 

Virtuálna realita (VR) je počítačom generovaná simulácia trojrozmerného obrazu alebo umelého prostredia. Prejsť do fantastického sveta virtuálnej reality je možné pomocou VR headsetov, vďaka ktorých sa užívateľ doslova ocitne v centre diania uprostred zážitku. Prostredie virtuálnej reality môže vytvárať predstavu skutočného sveta (každodenné prostredie napr. chôdza po uliciach Londýna, reálna 360° fotka, alebo dokonca live video), alebo môže prekročiť hranice fyzickej reality tým, že vytvorí svet, ktorý sa od nášho značne líši, v ktorom napr. už neplatia fyzikálne zákony upravujúce gravitáciu, čas, atď. ( napr. rôzne VR hry).

Základné predpoklady pre realistický zážitok z virtuálnej reality

Alebo, ako oklamať mozog a vtiahnuť užívateľa do virtuálneho sveta? VR sa snaží  pomocou simulovaných vnemových informácií vytvoriť čo najrealistickejšie digitálne prostredie a poskytovať úplne pohlcujúci zážitok (total immersion – úplné ponorenie – realistické vnímanie fyzickej prítomnosti vo nefyzickom svete). Zjednodušene povedané, úplné ponorenie znamená, že zmyslový zážitok je taký skutočný, že zabudneme, že ide o virtuálne umelé prostredie a začneme s ním interagovať, tak ako keby sme prirodzene robili v skutočnom svete. 

Aby ľudský mozog prijal umelé virtuálne prostredie ako skutočné, digitálne prostredie musí nielen vyzerať skutočne, ale musí sa tak aj správať. Docieliť sa to dá okrem simulovaných vnemových signálov, aj pomocou interakcie s prostredím a vďaka senzorickej spätnej väzby. Plne pohlcujúce simulácie dokážu (fully immersive) poskytnúť veľmi realistické používateľské zážitky. 

Výkonný počítač, alebo konzola

Na autentické vytvorenie pohlcujúcích interaktívnych trojrozmerných prostredí je potrebný značný výpočtový výkon. Dá sa použiť smartfón, počítač alebo konzola, každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Výkonné stroje s realistickou 3D počítačovou grafikou sú dostatočne rýchle na to, aby mohli vytvárať realistické, interaktívne a alternatívne svety, ktoré sa menia v reálnom čase. Čím väčší výpočtový výkon, tým väčší „wow“ efekt – tým viac pohlcujúci zážitok môžete očakávať. Vytvorené umelé prostredie sa zobrazuje na obrazovke počítača, alebo cez špeciálne stereoskopické  zariadenia ((HMD headset – displeje namontované na hlave). Na základnú VR vám stačí aj toto; lepšie systémy potom pridávajú ešte ručné ovládače a/alebo snímače priestoru a pohybu.  

Senzorická spätná väzba

Virtuálna realita vyžaduje, aby sa stimulovalo čo najviac našich zmyslov. Medzi tieto zmysly patrí zrak (vizuálny), sluch (sluchový), dotyk (hmatový) a ďalšie. Správna stimulácia  zmyslov si vyžaduje zmyslovú spätnú väzbu, ktorá sa dosahuje prostredníctvom špeciálneho hardvéru a softvéru. Používajú sa nato špeciálne headsety so zabudovanými stereoskopickými šošovkami a slúchadlami s 3D zvukom (počujete, že zvuk ide spoza vás alebo z veľkej diaľky vľavo), ručné ovládače a laserové snímače, alebo oblečenie snímajúce pohyb a stimulujúce hmat (teslasuit) a pod. Existujú špeciálne rukavice a dokonca aj ovládače v tvare zbraní s haptickou (vibračnou) odozvou, ktoré zaistia vernú simuláciu strieľania.

Interaktivita – Keď sa pohybujete, svet VR sa musí pohybovať s vami

Prvok interakcie je rozhodujúci pre úplne pohlcujúci zážitok s virtuálnou realitou. Ak virtuálne prostredie reaguje na činnosť používateľa prirodzeným spôsobom, vzrušenie a zmysly ponorenia zostanú. Ak virtuálne prostredie nedokáže dostatočne rýchlo reagovať, ľudský mozog si to rýchlo všimne a zmysel pre ponorenie sa zníži. Reakcie virtuálneho prostredia na interakciu môžu zahŕňať spôsob, akým sa účastník pohybuje vo virtuálnom prostredí, alebo ako hýbe hlavou, obraz sa (vďaka gyroskopom) prispôsobuje presne tak, takže to vytvára dokonalú ilúziu priestoru – vnímate priestor aj hĺbku.

Na čo všetko sa dá využiť VR?

Virtuálnou realitou tvorené prostredie môže vytvárať predstavu skutočného sveta, (napr. pri nácviku boja, učení pilotovania), prípadne sa od neho značne líšiť (napr. pri hraní hier). Tento fakt  v sebe skrýva obrovský potenciál a umožňuje veľmi veľa spôsobov využitia. 

Najväčšie technologické spoločnosti na svete (Facebook, Google a Microsoft) v súčasnosti investujú miliardy dolárov do spoločností a startupov vo virtuálnej realite, takže celkom veľkou pravdepodobnosťou sa dá očakávať, že VR sa pomaličky stane jedným základným pilierom nášho každodenného života a svoje využitie si postupne nájde v oblasti architektúry, cestovania, on-line nakupovania, filmového priemyslu, dizajnu, komunikácii na diaľku, či vzdelávania. 

Celkovo vzdelávanie sa vďaka VR môže radikálne zmeniť. Pomocou virtuálnej prednášky  sa ľudia budú môcť interaktívne vzdelávať na diaľku z pohodlia svojho domu, nezávisle od miesta  bydliska. Zaučenie nových zamestnancov už nebude finančne náročná záležitosť. Realistická simulácia rôznych situácii môže slúžiť ako užitočná pomôcka pre študentov medicíny. Žiaci si budú môcť natrénovať / zažiť jednoduché aj zložitejšie komplexné operácie bez toho, aby sa dotkli pacienta, a k nemu išli až keď už majú v rukách určitú skúsenosť. Je možné navštíviť miesta, zúčastniť sa meetingu vo virtuálnej zasadačke a ukázať si PDF súbory, alebo pozrieť si výstavu bez potreby cestovania. 

Ako môžeme vidieť, virtuálna realita disponuje neobmedzenými možnosťami a je len skutočne na nás, aké bude jej využitie v našej blízkej budúcnosti.

Virtuálna realita © 2019 vrzone.sk , All rights reserved
Coded by Cero Design