Ako funguje Rozšírená realita, značky, typy AR

Ako funguje Rozšírená realita, značky, typy AR

Rozšírená realita, takzvaná obohatená realita v sebe spája skutočné fyzické prostredie a umelé prvky, ktoré sú umiestnené do okolitého sveta, v ktorom sa nachádza používateľ, s cieľom vylepšiť ju a obohatiť o relevantný a dodatočný digitálny obsah. Aby digitálne informácie mohli byť presne a správne umiestnené do prostredia, rozšírená realita vyžaduje pochopenie sveta okolo používateľa z hľadiska sémantiky a 3D geometrie. Toto sa dosahuje pomocou počítačového videnia, čo v značnej miere odlišuje AR od VR. Vhodné zariadenia vybavené kamerou – tablety, smartfóny, AR okuliare – dokážu „vidieť“ a pochopiť, čo a kde sa nachádza vo skutočnom svete, skôr ako sa pridá relevantný digitálny obsah na správne miesto.

AR bol v minulosti prevážne viazaný na geolokáciu alebo rozpoznávanie obrázkov(znak – marker/tracker), a svojou povahou bol podobný QR kódom. Namiesto čiernobieleho QR kódu sa na spustenie obsahu alebo zážitku používal 2D obrázok, alebo GPS poloha. Na rozdiel od QR kódov (Quick Response code), ktoré vás len presmerujú na video, novú URL stránku, alebo registračný formulár, rozšírená realita po naskenovaní digitálnej informácie obrázku dokáže premietať virtuálne objekty alebo dodatočné informácie (v textovej alebo obrazovej forme) priamo na/vedľa objektu, na ktoré sa človek pozerá.

Typy AR a ich pragmatické využitie

V niektorých prípadoch potrebujeme presne vedieť, na čo sa používateľ pozerá, v iných prípadoch stačí zobraziť 3D modely rozšírenej reality do fyzického prostredia a zas v niektorých prípadoch musíme poskytnúť miestne informácie pre lepšiu orientáciu, ako sú turistické trasy alebo dopravné značky. V takom prípade potrebujeme poznať polohu používateľa. Na základe týchto požiadaviek AR možno deliť podľa použitej techniky na rôzne kategórie:

1. AR založené na značkách (marker-based AR ) – digitálny svet je ukotvený v reálnom svete

Ak napríklad chcete zobraziť vzdelávaciu animáciu priamo na stránke knihy, musíme vedieť, že používateľ sa pozerá resp. ukazuje kameru na túto konkrétnu stránku. Z tohto dôvodu musí zariadenie najprv zistiť, na ktorú stránku sa pozeráte z pohľadu kamery naživo. To sa dá dosiahnuť umiestnením výrazného obrázka alebo tvaru na stránku (marker – znak). Tento obrázok bude rozpoznaný a animácia sa pustí okamžite a vy ju môžete sledovať na príslušnom mieste na stránke. Užívateľ môže tiež pohybovať fyzickou knihou a vidieť, ako sa virtuálny svet „drží“ na skutočnom povrchu stránky.

Digitálny obsah je ukotvený priamo na stránke knihy

Aké sú vhodné značky (marker) pre AR?

Značkou môže byť čokoľvek, pokiaľ má dostatok jedinečných vizuálnych bodov. Obrázky s množstvom rohov a hrán fungujú obzvlášť dobre. Medzi typické príklady patria tlačové médiá, ako sú logá, obaly, plagáty alebo brožúry. Aj rôzne predmety môžu slúžiť ako marker pre AR. Často samotný výrobok, ako napríklad plechovka na nápoje, fľaša alebo dokonca strojové zariadenie môže byť spúšťačom digitálneho obsahu.

2. AR založené na polohe – geolokácia (location based AR )

AR založené na geolokácii spája rozšírený virtuálny obsah s konkrétnym miestom na základe získaných údajov o polohe. Dnešné smartfóny na navigáciu a presné určenie polohy využívajú AGPS – asistovaný GPS (Assisted Global Positioning System), kompas, poprípade WIFI a iné senzory. Predstavte si, že sa prechádzate po ulici mesta, ktorú nepoznáte, a cez kameru telefónu vidíte virtuálnu dopravnú značku zobrazujúcu názov ulice, alebo priamo nad fyzickými cestami pred vami sa zobrazuje správna trasa pre ľahšiu navigáciu.

AR založené na polohe – geolokácia

3. AR bez značky – Markerless Augmented Reality (Markerless AR)

Tento termín je používaný na označenie aplikácie Augmented Reality, ktorá nevyžaduje predchádzajúcu znalosť používateľského prostredia na prekrytie 3D obsahu do scény a jej ukotvenie na pevnom mieste v priestore. Zjednodušene povedané, pri tejto AR aplikácii sa používateľ rozhoduje, kam umiestní virtuálny objekt. Predstavte si aplikáciu AR, ktorá dokáže umiestniť virtuálny nábytok do vašej obývačky. To vám umožní pomocou displeju si pozrieť a vyskúšať rôzne kombinácie nábytku, farby, štýlov a umiestnenia.

AR bez značky – Markerless Augmented Reality

4. AR založené na projekcii:

Funguje tak, že premieta svetlo na povrchy v reálnom svete. Váš prázdny stôl môže mať virtuálnu klávesnicu a vaša dlaň môže byť osvetlená číslami a použitá na vytáčanie telefónneho čísla. Interakcie používateľa sa zisťujú na základe zmien premietaného svetla.

Aký druh digitálneho obsahu môžeme použiť pre AR?

Obsah AR môže zahŕňať rôzne zdroje vstupných údajov: 3D video, tabuľky s údajmi, hologramy, 360-stupňové obrázky, 3D reprezentácie reálnych prostredí, súbory CAD a Wireframe (“drôtené modely”) a 3D zvuk.

Pretože 3D obsah je dôležitým aspektom rozšírenej reality a mnoho herných nástrojov už pracuje s 3D obsahom, vývojári AR bežne používajú herné platformy na tvorbu aplikácii a zážitkov s AR. Medzi najlepšie a najpoužívanejšie platformy patrí Unity a Unreal Engine. V budúcnosti sa dá predpokladať, že nové nástroje na tvorbu obsahu budú poskytovať stále viac, nové a jednoduchšie spôsoby, ako integrovať 3D návrh s AR.

Ďalšie informácie o rozšírenej realite si môžete prečítať TU: Čo je rozšírená realita (AR)?